Hoppa till huvudinnehållet
Detta är en annons från J.P. Morgan Asset Management

Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF:er

Kombination av passiv och aktiv förvaltning.

ETFs_by_JPM_RGB_outlines_2020.png

Ett nytt sätt att bygga kärnan i en portfölj.

Även om många investerare använder passiva ETF:er för att skapa förutsägbar och effektiv marknadsexponering när de lägger grunden till sina portföljer, innebär en rent passiv metod att man missar chansen till överavkastning.

Du som investerare behöver inte längre välja mellan passiv och aktiv förvaltning. J.P. Morgans ETF:er är förvaltade efter Research Enhanced Index Equity (ESG) och erbjuder det bästa av båda världar - indexliknande aktieexponering och aktiespecifika insikter inom en enskild kostnadseffektiv lösning. Samtidigt beaktas även miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG), en faktor som blir allt viktigare för dagens långsiktiga investerare.

ESG = Environmental, Social and Governance

Thumbnail Image

Index likande risk med aktiespecifika insikter.

J.P. Morgans metod och deras ETF:er är förvaltade efter Research Enhanced Index Equity (ESG) och sticker ut från rent passiva strategier. Detta tack vare att de drar fördel av aktiva analyser samtidigt som den aktiva risken (tracking error) hålls på en låg nivå. Det erbjuder investerare möjligheten till en lägre men mer konsekvent överavkastning över tid, till låg aktiv risk och konkurrenskraftig kostnad (låg totalkostnadsandel).

Bygga hörnstenarna i en investeringsportfölj

Sedan J.P. Morgan lanserade sin amerikanska strategi 1988 har de i över 30 år förfinat sin Research-Enhanced Index-process. Idag erbjuder J.P. Morgan ETF:er förvaltade efter Research-Enhanced Index som täcker globala-, amerikanska-, europeiska- och tillväxtmarknadsaktier som lägger hörnstenarna för alla typer av diversifierade aktieportföljer.

  • Indexliknande riskprofil. Strikt regionella, sektormässiga och stilbegränsningar tillämpas på indexnivå för att hantera indexrisken, samtidigt som det ges utrymme för J.P. Morgans erfarna portföljförvaltare att tillföra värde genom att ta ett stort antal små övervikts- och underviktpositioner på aktienivå.

  • Med målet inställt på en mer konsekvent överavkastning över tid. Investeringsprocessen tar många små aktiva aktiepositioner och ger investerare möjligheten till en potentiellt högre långsiktig avkastning, med en risk liknande index.

  • Informationsfördel. J.P. Morgans innovativa metod tar del av insikterna från vårt globala team med 145 aktieanalytiker vilket banar väg till expertaktieurval till en konkurrenskraftig kostnad. Med en genomsnittlig erfarenhet på 10 år och utöver fundamental analys, har J.P. Morgans lokalt baserade analytiker cirka 8 000 möten om året med seniora företagsledare vilket erbjuder en djup insikt i företagen de täcker.

  • Robusta ESG-ramar. Aktivt aktieurval ger även större omfattning för att bygga hållbara portföljer med beaktning av ESG-faktorer fullt integrerade i J.P. Morgans analytikers aktieanalyser.

REI ETF:ers prestation mot jämförelseindex.

JPM-performance-3.avif

Research Enhanced Index ETF:er som omfattas av Nordnets ETF-månadssparande.

Det är möjligt att spara månadsvis för följande produkter genom Nordnets ETF-månadssparandekontrakt till ett pris av 2,5 €/månad/kontrakt.

JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
Logo: JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) ()
Årlig avgift
0,36%
Ägare
231
1 år
+4,67%
Risk
Hållbarhet
Artikel 8
Morningstar Rating
3 stars
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
Logo: JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) ()
Årlig avgift
0,25%
Ägare
388
1 år
+22,48%
Risk
Hållbarhet
Artikel 8
Morningstar Rating
5 stars
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)
Logo: JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) ()
Årlig avgift
0,25%
Ägare
214
1 år
+10,37%
Risk
Hållbarhet
Artikel 8
Morningstar Rating
5 stars

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm