Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.
Detta är en annons från Amundi.

Amundi: ETF:er från den största Europeiska ETF-leverantören.

Amundi är den största europeiska ETF-leverantören1, med mer än 190 miljarder euro2 i förvaltat kapital. Men vi siktar mycket högre – både för dig och för oss själva. Vi siktar på att bygga en europeisk ETF-mästare och höja ribban för hela vår bransch.

Ett brett utbud av ETF:er för att möta dina behov

Med över 300 ETF:er i vårt sortiment3 så hoppas vi på att du kommer att hitta en fond som passar dina behov. Från ESG och klimatinvesteringar till tematik och räntebärande ETF:er.  Vi är stolta över att tillhandahålla ett av de bredaste ETF-sortimenten på UCITS-marknaden.

1 ETFGI, maj 2023, Amundi ETF är den ledande europeiska ETF-leverantören med huvudkontor på den europeiska marknaden baserat på förvaltat kapital.
2 Amundi ETF, Guld ETC inkluderat, per 2023-06-30.
3 Amundi ETF, per 2023-06-30.

Amundi i korthet.

  • Låga avgifter – från 0,04 % per år

  • Ett brett utbud - från aktier fokuserade på tillväxtmarknader till utvecklade marknader, eller en portfölj med solida företag och stabil utdelning, till ett komplett utbud av obligations-ETF:er

  • Investera grönt - Vi har Europas största utbud av ESG ETF:er (Källa: ETFGI Global ESG ETF och ETP-industriinsikter, mars 2023)

Amundi---Graf 2

Amundi främjar hållbarhet.

Ansvarsfulla investeringar var en av Amundis fyra grundpelare och förblir hörnstenen i företagets utveckling. Som en av världens mest ansvarsfulla kapitalförvaltare1 är vi engagerade i att hjälpa investerare att nå sina hållbarhetsmål och försöka påskynda övergången för att begränsa klimatförändringarna.

Vi vill hjälpa dig att använda dina pengar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Med mer än 100 ESG- och klimat-ETFer så finns här mycket att välja mellan bland annat Exempelvis har vi New Energy ETF som investerar i världens främsta företag för förnybar energi, eller Green Bond ETF, vars intäkter går till projekt vars intäkter går till projekt som har miljömål..

1 ShareAction, Voting Matters, december 2022, baserad på förvaltat kapital.

Månadssparande i Amundis ETF:er.

Du vill inte att höga avgifter ska tynga dig – särskilt inte i en tuffare marknad.

Många av Amundis mest populära ETFer är också tillgängliga via Nordnets ETF månadssparplan, vilket innebär att du kan investera en liten summa varje månad.

Thumbnail Image

Några av de poläraste ETF:erna från Amundi bland Nordnets kunder.

Nasdaq 850x250

Lyxor Nasdaq-100

Lyxor Nasdaq 100 syftar till att spåra sitt namne index som speglar företag över stora branschgrupper inklusive dator, bioteknik, hälsovård, telekommunikation och transport. De nuvarande största innehaven inkluderar Microsoft, Apple och Nvidia

Förvaltningsavgift: 0.22%
Fondblad

STOXX Europe 600 850x250

Lyxor Core STOXX Europe 600

Lyxor Core Stoxx Europe 600 syftar till att följa jämförelseindexet Stoxx Europe 600 Net Return EUR. Indexet representerar stora, medelstora och små bolag i hela den europeiska regionen. De nuvarande största innehaven inkluderar Nestle, ASML Holding och Novo Nordisk.

Förvaltningsavgift: 0.07%
Faktablad

Japan 850x250

Amundi MSCI Japan

Amundi MSCI Japan har som mål att följa MSCI Japan Net Total Return Index. Indexet är utformat för att representera resultatet för det stora och medelstora bolagssegmentet på den japanska aktiemarknaden. De nuvarande största innehaven inkluderar Toyota, Sony och Keyence.

Förvaltningsavgift: 0.12%
Faktablad

Prime Global 850x250

Amundi Prime Global

Amundi Prime Global har som mål att följa Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (Net Total Return). Denna ETF erbjuder exponering mot stora och medelstora aktier i 23 utvecklade länder. De nuvarande största innehaven inkluderar Apple, Microsoft och Amazon.

Förvaltningsavgift: 0.05%
Faktablad

Semiconductors 850x250

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened

Syftar till att följa MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Indexet består av stora och medelstora aktier över utvecklade och tillväxtmarknader som är klassificerade i Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Group

Förvaltningsavgift: 0.45%
Faktablad

Global Luxury 850x250

Amundi S&P Global Luxury

Amundi S&P Global Luxury har som mål att replikera S&P Global Luxury, nettoavkastningsindex som gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot cirka 80 stora lyxrelaterade värdepapper i världen, i en enda transaktion. De nuvarande största innehaven inkluderar Richemont, LVMH och Mercedes-Benz.

Förvaltningsavgift: 0.25%
Faktablad

Robotics AI 850x250

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened

Indexet strävar efter att representera resultatet för ett antal företag som är förknippade med den ökade användningen av artificiell intelligens, robotar och automatisering. De nuvarande största innehaven inkluderar Nvidia, Adobe och Arista Networks

Förvaltningsavgift: 0.40%
Faktablad

New Energy 850x250

Lyxor New Energy ESG Filtered

Lyxor New Energy har som mål att följa MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered som syftar till att representera resultatet för aktier vars aktiviteter är kopplade till utvecklingen av produkter och tjänster inom sektorerna alternativ energi, energieffektivitet, batterier och smarta nätteknologier.

Förvaltningsavgift: 0.60%
Faktablad

Bra att veta om risker och avkastning.

Denna sida är av kommersiell karaktär.

Detta är en marknadsföringsinformation och icke-kontraktuell information som inte ska tolkas som en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper.

Det finns alltid risker förknippade med investeringar och finansiella instrument. Värdet och avkastningen på investeringar kan förändras och det investerade kapitalet kan gå förlorat helt. För information om kostnader, avgifter och andra utgifter, se Prospektet och PRIIPS Key Information Document (KID) som finns på www.amundietf.com.

Potentiella investerare uppmuntras att konsultera en professionell rådgivare för att avgöra om en sådan investering är lämplig för deras profil och får inte basera sina investeringsbeslut enbart på informationen i detta dokument.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Du bör bekanta dig med varje ETF-prospekt och KID innan du fattar investeringsbeslut. Du kan komma åt ETF-prospektet och KID på ETF-förvaltningsbolagets hemsida och du hittar även KID på Nordnets tjänst, på ETFens översiktssida.