Hoppa till huvudinnehållet

LEI-kod behövs för fortsatt handel.

Viktig information om LEI.

LEI-kod behövs för fortsatt handel, nya EU-regler.

Nya EU-regler gör att alla företag som handlar med värdepapper i en aktie- och fonddepå behöver en global identifieringskod (Legal Entity Identifier, LEI). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Kravet omfattar dock inte handel med fonder.

Vi rekommenderar att man ansöker direkt.

Vi rekommenderar att alla företagskunder ansöker om LEI-koden direkt. Det är väldigt enkelt att ansöka om en LEI-kod, däremot kan ansökningsprocessen ta lite tid. LEI-kod går att ansöka om direkt från någon av de officiella utfärdarna av LEI-koder.

Viktigt att du anger organisationsnummer.

Vid ansökningsprocessen hos NordLEI, eller annan förmedlare, är det viktigt att du anger ditt organisationsnummer, då kan vi läsa in din LEI-kod automatiskt (OBS! Gäller ej företag utanför Norden, se undantag nedan). Då behöver du alltså inte skicka in koden till oss för registrering.

LEI Information.

När börjar de nya kraven gälla?

3 januari 2018

Vem gäller de nya kraven?

Alla företag i Europa

Vad händer om man inte

skaffar LEI-kod?

Företag utan LEI-kod får varken handla eller flytta värdepapper (exklusive fonder) efter 3 januari 2018.

Hur lång tid tar det att

ansöka om kod?

Cirka 7 arbetsdagar.

Inför årskiftet kan det

ta ännu längre tid.

Vad behöver jag tänka på?

Ange organisationsnummer

vid ansökningsprocess.

Berörd depåtyp

Endast aktie- och fonddepå (företag)

Svar på vanliga frågor.

Från och med den 3 januari 2018 gäller ett nytt värdepappersregelverk (MiFIDII). Det innebär att alla juridiska personer (ej enskilda firmor) måste ha en global identifieringskod för att kunna handla med värdepapper. Denna kod kallas för Legal Entity Identifier (LEI). Observera att kravet även gäller dig som bara ska sälja av ett befintligt innehav. Kravet gäller dock inte handel med vanliga fonder.

Syftet med detta är att stärka skyddet för den som handlar med värdepapper. Behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en transaktion.

För att kunna handla med värdepapper behöver ditt företag ett LEI-nummer. Det tar ca 5-7 dagar att skaffa ett LEI-nummer.

Om ditt företag är registrerat utanför Norden behöver du skicka in din LEI-kod till oss. Det gör du enklast genom att svara på meddelandet som vi skickat till din depå på Nordnet.se.

Om du redan skaffat en LEI-kod och företaget är registrerat i ett nordiskt land behöver du inte göra någoting. Då kommer vi kunna registrera din kod automatiskt. Det viktiga är att du ser till att förnya din kod en gång per år.

Om företaget är registerarat i ett land utanför Norden behöver du skicka in din LEI-kod till oss. Det gör du enklast genom att svara på meddelandet som vi skickat till din depå på Nordnet.se.

Om du är fullmaktshavare för ett annat företag är det viktigt att känna till att även det företaget behöver skaffa en LEI-kod för att kunna fortsätta handla efter den 3 januari 2018.

Nej. Det är försäkringsbolaget, i detta fall Nordnet Pensionsförsäkring AB, som är formell ägare till de finansiella instrument som har placerats inom kapitalförsäkringen.