Hoppa till huvudinnehållet

Nordnets emissionstjänster.


Disclaimer.

På sidan du försöker nå finns information kring aktuella erbjudanden och emissioner där Nordnet är emissionsinstitut. För att ta del av prospektet samt övriga erbjudandehandlingar behöver du svara på nedan.
Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Är du bosatt i följande land:

  • Sverige

  • USA (qualified institutional buyer)

  • Övriga länder

Är du bosatt i följande land:

  • Australien

  • Japan

  • Kanada

  • USA (icke qualified institutional buyer)

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm