Hoppa till huvudinnehållet
167 resultat
Populära filter
167 resultat

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Ränte - övriga obligationer
+19,51%
1,35%
0 stars
6
70%
198
Ränte - övriga obligationer
+18,50%
1,83%
0 stars
8
80%
49
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+11,88%
1,66%
3 stars
6
75%
104
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+11,61%
1,44%
5 stars
-
80%
176
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+11,41%
1,65%
3 stars
8
70%
6
Ränte - övriga obligationer
+11,33%
0,73%
0 stars
8
70%
72
Ränte - övriga obligationer
+10,89%
1,81%
0 stars
8
75%
13
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+10,62%
1,65%
3 stars
8
75%
35
Ränte - övriga obligationer
+10,45%
1,1%
0 stars
-
40%
251
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+9,94%
1,1%
3 stars
6
0%
70
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+9,58%
1,21%
5 stars
8
75%
332
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+9,41%
1,83%
2 stars
8
0%
24
Ränte - Östeuropa obligationer
+9,36%
1,05%
4 stars
-
75%
187
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+8,94%
1,64%
2 stars
8
0%
20
Ränte - övriga obligationer
+8,90%
1,02%
0 stars
8
80%
22
Ränte - övriga obligationer
+8,89%
1,5%
0 stars
8
0%
1
Ränte - övriga obligationer
+8,88%
0,6%
0 stars
8
80%
36
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+8,61%
1,51%
4 stars
8
0%
28
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+8,26%
1,4%
3 stars
8
70%
15
Ränte - övriga obligationer
+8,09%
1,08%
0 stars
8
70%
146
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+8,04%
1,65%
0 stars
8
0%
11
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+8,02%
1,28%
3 stars
8
70%
103
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+7,91%
1,65%
3 stars
8
85%
9
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+7,84%
1,86%
4 stars
8
0%
7
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+7,82%
1,73%
2 stars
8
70%
6
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+7,75%
1,47%
3 stars
6
70%
5
Ränte - övriga obligationer
+7,67%
1,32%
0 stars
8
80%
98
Ränte - övriga obligationer
+7,65%
1,1%
0 stars
8
80%
43
Ränte - dollar globala, flexibel, säkrade
+7,60%
1,06%
3 stars
8
85%
20
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+7,50%
1,63%
2 stars
8
0%
13
Ränte - övriga obligationer
+7,44%
1,27%
0 stars
8
80%
12
Ränte - övriga obligationer
+7,39%
1,46%
0 stars
8
80%
5
Ränte - övriga obligationer
+7,22%
1,1%
0 stars
-
0%
15
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+6,95%
1,91%
1 star
8
0%
17
Ränte - övriga obligationer
+6,89%
0,95%
0 stars
9
0%
6
Ränte - övriga obligationer
+6,86%
1,31%
0 stars
6
60%
91
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+6,85%
0,9%
5 stars
6
75%
120
Ränte - övriga obligationer
+6,71%
0,55%
0 stars
8
85%
33
Ränte - övriga obligationer
+6,66%
0,8%
0 stars
8
0%
7
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+6,55%
1,95%
3 stars
6
0%
15
Ränte - övriga obligationer
+6,52%
1,06%
0 stars
8
80%
91
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
+6,39%
1,6%
2 stars
6
75%
29
Ränte - övriga obligationer
+6,34%
0,8%
0 stars
8
75%
4
Ränte - övriga obligationer
+6,32%
1,16%
0 stars
8
80%
2
Ränte - SEK obligationer, mix
+6,31%
0,4%
1 star
8
80%
1
Ränte - övriga obligationer
+6,24%
1,6%
0 stars
8
75%
1
Ränte - SEK obligationer, mix
+6,20%
0,5%
1 star
8
80%
130
Ränte - övriga obligationer
+6,17%
1,45%
0 stars
8
90%
5
Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
+6,02%
1,03%
3 stars
8
0%
14
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+5,93%
1,43%
2 stars
8
75%
53
Ränte - övriga obligationer
+5,80%
1,28%
0 stars
6
75%
11
Ränte - euro obligationer, medellånga
+5,77%
0,7%
4 stars
8
85%
560
Ränte - globala obl, flexibel
+5,76%
1,24%
4 stars
8
80%
30
Ränte - övriga obligationer
+5,75%
1,31%
0 stars
6
70%
4
Ränte - övriga obligationer
+5,69%
0,7%
0 stars
8
80%
19
Ränte - övriga obligationer
+5,60%
1,28%
0 stars
8
60%
7
Ränte - övriga obligationer
+5,57%
0,9%
0 stars
8
80%
62
Ränte - euro obligationer, mix
+5,50%
0,98%
3 stars
6
85%
340
Ränte - övriga obligationer
+5,41%
0,49%
0 stars
8
80%
13
Ränte - övriga obligationer
+5,41%
1,89%
0 stars
8
75%
4
Ränte - övriga obligationer
+5,29%
0,96%
0 stars
8
85%
11
Ränte - övriga obligationer
+5,27%
0,55%
0 stars
8
80%
56
Ränte - övriga obligationer
+5,24%
1,31%
0 stars
8
80%
3
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
+5,22%
0,93%
4 stars
8
80%
206
Ränte - SEK obligationer, mix
+5,16%
0,5%
3 stars
8
80%
6
Ränte - SEK obligationer, mix
+5,16%
0,5%
3 stars
8
80%
8
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
+5,11%
1,6%
3 stars
6
0%
20
Ränte - övriga obligationer
+5,10%
1,6%
0 stars
8
80%
5
Ränte - euro obligationer, korta
+5,06%
0,2%
3 stars
8
90%
249
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,97%
0,2%
5 stars
8
80%
702
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,97%
0,2%
4 stars
8
80%
25
Ränte - euro obligationer, medellånga
+4,95%
0,49%
3 stars
8
80%
237
Ränte - SEK obligationer, mix
+4,95%
0,31%
4 stars
9
85%
4 154
Ränte - övriga obligationer
+4,92%
0,76%
0 stars
8
85%
14
Ränte - övriga obligationer
+4,91%
1,53%
0 stars
8
70%
2
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,79%
0,5%
2 stars
8
85%
20
Ränte - euro obligationer, mix
+4,70%
0,9%
3 stars
8
85%
15
Ränte - euro obligationer, korta
+4,60%
0,2%
5 stars
8
90%
2 817
Ränte - SEK obligationer, mix
+4,59%
0,1%
5 stars
8
85%
4 653
Ränte - SEK obligationer, mix
+4,50%
0,3%
3 stars
8
90%
318
Ränte - övriga obligationer
+4,48%
0,3%
0 stars
8
90%
10
Ränte - övriga obligationer
+4,48%
1,52%
0 stars
6
85%
8
Ränte - euro globala, valutasäkrade
+4,44%
1,06%
2 stars
8
80%
35
Ränte - euro obligationer, statliga
+4,42%
0,6%
3 stars
6
85%
88
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,36%
0,5%
2 stars
8
85%
142
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,36%
0,5%
2 stars
8
85%
49
Ränte - SEK obligationer, medellånga
+4,27%
0,6%
5 stars
8
90%
208
Ränte - dollar obligationer, medellånga
+4,25%
0,83%
3 stars
8
90%
71
Ränte - euro obligationer, statliga korta
+4,24%
0,5%
3 stars