Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 73 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      SPP Aktiefond USASPP Aktiefond USASPP Aktiefond USAUSA, mix bolag5/5
      + 9.23 % 0.21 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      SPP Emerging Markets Plus ASPP Emerging Markets Plus ASPP Emerging Markets Plus ATillväxtmarknader4/5
      + 6.62 % 0.56 % 24 av 100Hög (6 av 7)
           
      SPP Emerging Markets SRISPP Emerging Markets SRISPP Emerging Markets SRITillväxtmarknader4/5
      + 6.41 % 0.47 % 26 av 100Hög (6 av 7)
           
      SPP Europa Plus ASPP Europa Plus ASPP Europa Plus AEuropa, mix bolag-
      + 1.25 % 0.43 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      SPP Global Plus ASPP Global Plus ASPP Global Plus AGlobal, mix bolag5/5
      + 6.77 % 20 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      SPP Sverige Plus ASPP Sverige Plus ASPP Sverige Plus ASverige4/5
      + 19.34 % 0.31 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access AsienSwedbank Robur Access AsienSwedbank Robur Access AsienAsien ex Japan3/5
      + 12.5 % 0.2 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access EuropaSwedbank Robur Access EuropaSwedbank Robur Access EuropaEuropa, mix bolag4/5
      - 0.48 % 0.2 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access GlobalSwedbank Robur Access GlobalSwedbank Robur Access GlobalGlobal, mix bolag4/5
      + 4.85 % 0.2 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access JapanSwedbank Robur Access JapanSwedbank Robur Access JapanJapan4/5
      + 2.1 % 0.21 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access MixSwedbank Robur Access MixSwedbank Robur Access MixBlandfond - SEK, balanserad4/5
      + 8.83 % 0.2 %Medel (4 av 7)
           
      Swedbank Robur Access SverigeSwedbank Robur Access SverigeSwedbank Robur Access SverigeSverige3/5
      + 17.33 % 0.2 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Swedbank Robur Access USASwedbank Robur Access USASwedbank Robur Access USAUSA, mix bolag5/5
      + 7.95 % 0.2 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Emerging Markets AÖhman Etisk Emerging Markets AÖhman Etisk Emerging Markets ATillväxtmarknader5/5
      + 13.52 % 0.93 % 24 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index EuropaÖhman Etisk Index EuropaÖhman Etisk Index EuropaEuropa, mix bolag4/5
      + 1.94 % 0.68 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index JapanÖhman Etisk Index JapanÖhman Etisk Index JapanJapan4/5
      + 2.28 % 0.69 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index PacificÖhman Etisk Index PacificÖhman Etisk Index PacificAsien & Australien ex Japan & Kina5/5
      - 7.73 % 0.68 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index Sverige AÖhman Etisk Index Sverige AÖhman Etisk Index Sverige ASverige2/5
      + 14.63 % 0.49 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index Sverige BÖhman Etisk Index Sverige BÖhman Etisk Index Sverige BSverige2/5
      + 14.49 % 0.49 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index USA AÖhman Etisk Index USA AÖhman Etisk Index USA AUSA, mix bolag4/5
      + 5.14 % 0.66 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index USA BÖhman Etisk Index USA BÖhman Etisk Index USA BUSA, mix bolag4/5
      + 4.98 % 0.66 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AGlobal, mix bolag-
      + 5.76 % 0.42 % 19 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar ASverige3/5
      + 14.84 % 0.31 % 20 av 100Hög (6 av 7)