Hoppa till huvudinnehållet
 
Låg CO₂
Indexfonder
1634 resultat
Norge
3 stars
+42,11%
0% undefined
88 106 undefined
24 of 100
Hög (6 av 7)
Finland
3 stars
+35,70%
0% undefined
187 346 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
4 stars
+47,83%
0% undefined
136 702 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Global, värdebolag
0 stars
+26,87%
0% undefined
75 undefined
-
Medel (5 av 7)
Sverige
2 stars
+39,62%
0% undefined
1 209 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - GBP penningmarknad, korta
0 stars
−0,59%
0,06% undefined
15 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - CHF penningmarknad
0 stars
−6,57%
0,07% undefined
158 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
0 stars
+3,14%
0,1% undefined
418 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,20%
0,1% undefined
438 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
5 stars
+1,63%
0,1% undefined
5 403 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - övriga obligationer
0 stars
−0,38%
0,1% undefined
2 071 undefined
-
Medel (3 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
−0,08%
0,1% undefined
190 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
4 stars
+3,81%
0,1% undefined
11 908 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,20%
0,1% undefined
2 363 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
−0,06%
0,11% undefined
329 undefined
18 of 100
Låg (1 av 7)
Ränte - euro penningmarknad
0 stars
−3,75%
0,15% undefined
1 951 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,61%
0,15% undefined
155 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,64%
0,15% undefined
332 undefined
-
Låg (1 av 7)
Tillväxtmarknader
3 stars
+21,83%
0,15% undefined
23 undefined
22 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+1,59%
0,17% undefined
700 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - dollar penningmarknad
0 stars
−10,70%
0,18% undefined
85 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - euro penningmarknad
0 stars
−4,64%
0,2% undefined
34 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
1 star
+1,53%
0,2% undefined
392 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
1 star
+1,53%
0,2% undefined
7 undefined
-
Låg (2 av 7)
Europa, mix bolag
4 stars
+24,09%
0,2% undefined
2 298 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - euro obligationer, korta
3 stars
−2,98%
0,2% undefined
39 undefined
23 of 100
Medel (4 av 7)
Sverige
3 stars
+42,31%
0,2% undefined
616 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
5 stars
+24,20%
0,2% undefined
2 377 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Global, mix bolag
4 stars
+23,21%
0,2% undefined
22 236 undefined
22 of 100
Medel (5 av 7)
Japan
3 stars
+12,01%
0,2% undefined
875 undefined
24 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,99%
0,2% undefined
649 undefined
-
Låg (1 av 7)
Sverige
3 stars
+40,92%
0,2% undefined
1 364 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
4 stars
+23,04%
0,2% undefined
1 710 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Danmark
3 stars
+34,91%
0,2% undefined
70 312 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Europa, mix bolag
0 stars
-
0,2% undefined
2 115 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Global, mix bolag
0 stars
-
0,2% undefined
3 969 undefined
22 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
0 stars
-
0,2% undefined
2 587 undefined
22 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
0 stars
-
0,2% undefined
1 780 undefined
21 of 100
Medel (5 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,43%
0,2% undefined
69 undefined
20 of 100
Låg (1 av 7)
Sverige
5 stars
+58,75%
0,2% undefined
51 485 undefined
15 of 100
Hög (6 av 7)
Asien ex Japan
3 stars
+25,78%
0,2% undefined
10 186 undefined
23 of 100
Hög (6 av 7)
Global, mix bolag
5 stars
+22,90%
0,2% undefined
2 811 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Blandfond - SEK, balanserad
4 stars
+18,33%
0,2% undefined
923 undefined
20 of 100
Medel (4 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
2 stars
+2,10%
0,21% undefined
32 undefined
-
Låg (2 av 7)
Global, mix bolag
4 stars
+25,64%
0,21% undefined
5 144 undefined
22 of 100
Medel (5 av 7)
USA, mix bolag
3 stars
+26,19%
0,21% undefined
181 undefined
22 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
2 stars
+2,22%
0,21% undefined
314 undefined
18 of 100
Låg (2 av 7)
Europa, mix bolag
3 stars
+24,03%
0,21% undefined
1 400 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Hedgefond, lång/kort, övriga
0 stars
+29,01%
0,21% undefined
2 302 undefined
23 of 100
Medel (4 av 7)
Europa, mix bolag
4 stars
+28,08%
0,21% undefined
4 133 undefined
20 of 100
Medel (5 av 7)
Japan
3 stars
+14,50%
0,21% undefined
3 106 undefined
24 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
3 stars
+45,84%
0,21% undefined
2 141 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
5 stars
+29,89%
0,21% undefined
10 491 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,38%
0,21% undefined
1 608 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
4 stars
−0,13%
0,21% undefined
1 717 undefined
-
Låg (2 av 7)
Europa, mix bolag
4 stars
+23,37%
0,21% undefined
1 025 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
3 stars
+38,83%
0,21% undefined
674 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
5 stars
+23,84%
0,21% undefined
4 716 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Japan
4 stars
+11,64%
0,22% undefined
355 undefined
22 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - dollar penningmarknad
0 stars
−10,85%
0,23% undefined
64 undefined
-
Låg (1 av 7)
Norden
4 stars
+39,41%
0,24% undefined
94 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - NOK obligationer, korta
0 stars
+3,55%
0,25% undefined
714 undefined
-
Låg (1 av 7)
Blandfond - SEK, balanserad
0 stars
-
0,25% undefined
4 undefined
-
Medel (5 av 7)
Sverige
4 stars
+49,94%
0,25% undefined
5 998 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,37%
0,25% undefined
25 undefined
-
Låg (1 av 7)
USA, mix bolag
4 stars
+23,22%
0,25% undefined
118 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,32%
0,26% undefined
34 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,33%
0,26% undefined
15 undefined
-
Låg (1 av 7)
Europa, mix bolag
4 stars
+23,75%
0,26% undefined
108 undefined
19 of 100
Hög (6 av 7)
Global, mix bolag
4 stars
+22,35%
0,26% undefined
259 undefined
21 of 100
Medel (5 av 7)
Japan
4 stars
+11,94%
0,26% undefined
126 undefined
23 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
4 stars
+47,30%
0,26% undefined
309 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Europa, mix bolag
4 stars
+26,75%
0,27% undefined
241 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
2 stars
+5,10%
0,27% undefined
237 undefined
20 of 100
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,70%
0,27% undefined
253 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - SEK obligationer, korta
0 stars
+0,83%
0,3% undefined
163 undefined
-
Låg (1 av 7)
Ränte - övriga obligationer
0 stars
+1,94%
0,3% undefined
9 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, medellånga
4 stars
+0,58%
0,3% undefined
26 undefined
20 of 100
Låg (2 av 7)
Europa, mix bolag
3 stars
+24,96%
0,3% undefined
389 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
4 stars
+25,34%
0,3% undefined
228 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
4 stars
+25,33%
0,3% undefined
416 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Europa, mix bolag
0 stars
-
0,3% undefined
27 undefined
19 of 100
Hög (6 av 7)
Global, mix bolag
0 stars
-
0,3% undefined
188 undefined
19 of 100
Medel (5 av 7)
Sverige
0 stars
+40,01%
0,3% undefined
200 undefined
19 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
0 stars
-
0,3% undefined
47 undefined
19 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
3 stars
−0,07%
0,3% undefined
377 undefined
-
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
3 stars
+1,15%
0,3% undefined
277 undefined
18 of 100
Låg (2 av 7)
Ränte - SEK obligationer, reala
2 stars
+1,96%
0,3% undefined
80 undefined
-
Låg (2 av 7)
Sverige
4 stars
+45,34%
0,31% undefined
1 913 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Sverige
2 stars
+44,10%
0,31% undefined
856 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - dollar penningmarknad
0 stars
−11,27%
0,31% undefined
36 undefined
-
Låg (1 av 7)
Global, mix bolag
4 stars
+28,48%
0,31% undefined
7 758 undefined
22 of 100
Medel (5 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
4 stars
+2,11%
0,31% undefined
3 299 undefined
-
Låg (2 av 7)
Sverige
4 stars
+50,61%
0,31% undefined
863 undefined
21 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, mix
3 stars
+0,04%
0,31% undefined
3 318 undefined
18 of 100
Låg (2 av 7)
Sverige
3 stars
+46,48%
0,31% undefined
273 undefined
20 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - SEK obligationer, företag
0 stars
-
0,34% undefined
208 undefined
-
Låg (2 av 7)
Europa, mix bolag
0 stars
+25,98%
0,35% undefined
66 undefined
18 of 100
Hög (6 av 7)
USA, mix bolag
0 stars
+26,53%
0,35% undefined
247 undefined
19 of 100
Hög (6 av 7)
Ränte - euro obligationer, korta
3 stars
−3,99%
0,36% undefined
41 undefined
21 of 100
Låg (2 av 7)
1634 resultat
Visa