Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1524 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      Coeli Nordisk Företagsobligation R SEKCoeli Nordisk Företagsobligation R SEKCoeli Nordisk Företagsobligation R SEKRänte - SEK obligationer,företag5/5
      + 3.4 % 1.22 %Låg (2 av 7) 
           
      Coeli Potential R SEKCoeli Potential R SEKCoeli Potential R SEKGlobal, flexibel-
      + 26.38 % 2 % 25 av 100Medel (5 av 7) 
           
      COELI SICAV I - Multi Asset Fund R SEKCOELI SICAV I - Multi Asset Fund R SEKCOELI SICAV I - Multi Asset Fund R SEKHedgefond, multi-strategi-
      1.8 %Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Global Select AConsensus Global Select AConsensus Global Select AGlobal, flexibel-
      + 25.07 % 1.35 % 25 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Global Select BConsensus Global Select BConsensus Global Select BGlobal, flexibel-
      0.95 % 25 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Global Select CConsensus Global Select CConsensus Global Select CGlobal, flexibel-
      + 24.99 % 1.35 % 25 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Global Select DConsensus Global Select DConsensus Global Select DGlobal, flexibel-
      + 25.4 % 0.95 % 25 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Lighthouse Asset AConsensus Lighthouse Asset AConsensus Lighthouse Asset ABlandfond - SEK, balanserad-
      + 7.93 % 1.22 %Medel (4 av 7) 
           
      Consensus Lighthouse Asset BConsensus Lighthouse Asset BConsensus Lighthouse Asset BBlandfond - SEK, balanserad-
      + 8.13 % 1.01 %Medel (4 av 7) 
           
      Consensus Lighthouse Asset CConsensus Lighthouse Asset CConsensus Lighthouse Asset CBlandfond - SEK, balanserad-
      + 7.87 % 1.23 %Medel (4 av 7) 
           
      Consensus Lighthouse Asset DConsensus Lighthouse Asset DConsensus Lighthouse Asset DBlandfond - SEK, balanserad-
      0.8 %Medel (4 av 7) 
           
      Consensus Småbolag AConsensus Småbolag AConsensus Småbolag ANorden, små-/medelstora bolag4/5
      + 41.68 % 1.01 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Consensus Småbolag BConsensus Småbolag BConsensus Småbolag BNorden, små-/medelstora bolag4/5
      + 42.18 % 0.51 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Consensus Småbolag CConsensus Småbolag CConsensus Småbolag CNorden, små-/medelstora bolag-
      + 41.37 % 1.01 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Consensus Småbolag DConsensus Småbolag DConsensus Småbolag DNorden, små-/medelstora bolag-
      + 42.1 % 0.51 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Consensus Sverige Select AConsensus Sverige Select AConsensus Sverige Select ASverige-
      + 38.25 % 1.35 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Sverige Select BConsensus Sverige Select BConsensus Sverige Select BSverige-
      0.95 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Sverige Select CConsensus Sverige Select CConsensus Sverige Select CSverige-
      + 38.16 % 1.35 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Consensus Sverige Select DConsensus Sverige Select DConsensus Sverige Select DSverige-
      + 38.65 % 0.95 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Core Ny Teknik ACore Ny Teknik ACore Ny Teknik ABranschfond, ny teknik-
      1.5 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      CPR Invest Food For Gens A EUR AccCPR Invest Food For Gens A EUR AccCPR Invest Food For Gens A EUR AccBranschfond, konsument-
      + 24.79 % 2.03 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR AccCPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR AccCPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR AccGlobal, flexibel4/5
      + 39.17 % 2.49 % 25 av 100Hög (6 av 7) 
           
      CPR Silver Age P A/ICPR Silver Age P A/ICPR Silver Age P A/IEuropa, tillväxtbolag3/5
      + 25.04 % 1.67 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      C WorldWide Asia 1AC WorldWide Asia 1AC WorldWide Asia 1AAsien ex Japan4/5
      + 32.84 % 1.87 % 25 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C WorldWide Emerging Markets 1AC WorldWide Emerging Markets 1AC WorldWide Emerging Markets 1ATillväxtmarknader5/5
      + 30.3 % 1.8 % 26 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C WorldWide Global Equities 1AC WorldWide Global Equities 1AC WorldWide Global Equities 1AGlobal, tillväxtbolag3/5
      + 34.76 % 1.63 % 22 av 100Medel (5 av 7) 
           
      C WorldWide Global Equities Ethical 1AC WorldWide Global Equities Ethical 1AC WorldWide Global Equities Ethical 1AGlobal, tillväxtbolag3/5
      + 38.47 % 1.65 % 22 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C WorldWide Healthcare Select 1AC WorldWide Healthcare Select 1AC WorldWide Healthcare Select 1ABranschfond, läkemedel2/5
      + 20.7 % 1.62 % 30 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C WorldWide Nordic 1AC WorldWide Nordic 1AC WorldWide Nordic 1ANorden2/5
      + 23.96 % 1.62 % 22 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C WorldWide Stable Equities 1AC WorldWide Stable Equities 1AC WorldWide Stable Equities 1AGlobal, mix bolag5/5
      + 34.19 % 1.6 % 20 av 100Medel (4 av 7) 
           
      C WorldWide Sweden 1AC WorldWide Sweden 1AC WorldWide Sweden 1ASverige3/5
      + 34.14 % 1.2 % 22 av 100Hög (6 av 7) 
           
      C Worldwide Sweden Small Cap 1AC Worldwide Sweden Small Cap 1AC Worldwide Sweden Small Cap 1ASverige, små-/medelstora bolag5/5
      + 36.69 % 1.62 % 22 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SADanske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SADanske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SABlandfond - SEK, balanserad4/5
      + 13.9 % 1.27 % 22 av 100Medel (4 av 7) 
           
      Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SadDanske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SadDanske Invest Aktiv Förmögenhetsförv SadBlandfond - SEK, balanserad3/5
      + 13.9 % 1.27 % 22 av 100Medel (4 av 7) 
           
      Danske Invest China ADanske Invest China ADanske Invest China AKina3/5
      + 23.31 % 2.15 % 29 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Danske Invest Denmark Focus ADanske Invest Denmark Focus ADanske Invest Denmark Focus ADanmark2/5
      + 25.31 % 1.77 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Danske Invest Eastern Europe exRussia ADanske Invest Eastern Europe exRussia ADanske Invest Eastern Europe exRussia AÖsteuropa ex Ryssland4/5
      + 14.82 % 1.95 % 29 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Emerging & Fron Mkts A SEKDanske Invest Emerging & Fron Mkts A SEKDanske Invest Emerging & Fron Mkts A SEKTillväxtmarknader, små-/medelstora bolag3/5
      + 15.64 % 2.3 % 30 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK hDanske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK hDanske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK hRänte - övriga obligationer -
      + 4 % 1.1 % 21 av 100Medel (3 av 7) 
           
      Danske Invest Euro HY Obl KL SEK hDanske Invest Euro HY Obl KL SEK hDanske Invest Euro HY Obl KL SEK hRänte - övriga obligationer -
      + 10.26 % 1.08 %Medel (3 av 7) 
           
      Danske Invest Euro IG Corp Bd ADanske Invest Euro IG Corp Bd ADanske Invest Euro IG Corp Bd ARänte - euro obligationer, företag4/5
      + 8.42 % 1.07 % 25 av 100Medel (3 av 7) 
           
      Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKHDanske Invest Euro IG Corp Bd A SEKHDanske Invest Euro IG Corp Bd A SEKHRänte - övriga obligationer -
      + 6 % 1.07 % 25 av 100Medel (3 av 7) 
           
      Danske Invest Europa (SEK) SADanske Invest Europa (SEK) SADanske Invest Europa (SEK) SAEuropa, mix bolag4/5
      + 29.01 % 1.53 % 22 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Europe High Dividend ADanske Invest Europe High Dividend ADanske Invest Europe High Dividend AEuropa, stor utdelning3/5
      + 22.51 % 1.87 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Europe Small Cap ADanske Invest Europe Small Cap ADanske Invest Europe Small Cap AEuropa, småbolag3/5
      + 28.75 % 1.9 % 27 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Danske Invest Globala Realräntor SEK hDanske Invest Globala Realräntor SEK hDanske Invest Globala Realräntor SEK hRänte - övriga obligationer -
      + 6.9 % 0.69 %Medel (4 av 7) 
           
      Danske Invest Global Emerging Market SEKDanske Invest Global Emerging Market SEKDanske Invest Global Emerging Market SEKTillväxtmarknader-
      1.92 % 28 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Danske Invest Global Index SADanske Invest Global Index SADanske Invest Global Index SAGlobal, mix bolag4/5
      + 30.72 % 0.47 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Global Stockpicking ADanske Invest Global Stockpicking ADanske Invest Global Stockpicking AGlobal, mix bolag3/5
      + 24.22 % 1.87 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Danske Invest Horisont Aktie SADanske Invest Horisont Aktie SADanske Invest Horisont Aktie SAGlobal & Sverige2/5
      + 25.86 % 1.62 % 23 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer