Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1549 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      Carlsson Norén Yield Opportunity ACarlsson Norén Yield Opportunity ACarlsson Norén Yield Opportunity ARänte - övriga obligationer -
      - 9.29 % 1 %Medel (4 av 7)
           
      Carnegie Asia ACarnegie Asia ACarnegie Asia AAsien ex Japan3/5
      - 2.19 % 1.99 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      Carnegie Corporate Bond 3 SEK CapCarnegie Corporate Bond 3 SEK CapCarnegie Corporate Bond 3 SEK CapRänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 7.25 % 1.11 %Låg (2 av 7)
           
      Carnegie Fastighetsfond Norden ACarnegie Fastighetsfond Norden ACarnegie Fastighetsfond Norden ABranschfond, fastighetsbolag övriga-
      + 3.93 % 1.6 % 18 av 100Medel (5 av 7)
           
      Carnegie Global ACarnegie Global ACarnegie Global AGlobal, flexibel3/5
      - 5.77 % 1.58 % 25 av 100Medel (5 av 7)
           
      Carnegie Indienfond ACarnegie Indienfond ACarnegie Indienfond AIndien4/5
      - 16.91 % 2.28 % 28 av 100Hög (6 av 7)
           
      Carnegie Investment Grade ACarnegie Investment Grade ACarnegie Investment Grade ARänte - SEK obligationer,företag-
      0.5 %Låg (2 av 7)
           
      Carnegie Likviditetsfond ACarnegie Likviditetsfond ACarnegie Likviditetsfond ARänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 0.6 % 0.3 %Låg (1 av 7)
           
      Carnegie Multi ACarnegie Multi ACarnegie Multi ABlandfond - SEK, flexibel-
      - 2.3 % 1.65 %Medel (4 av 7)
           
      Carnegie Obligationsfond ACarnegie Obligationsfond ACarnegie Obligationsfond ARänte - SEK obligationer, långa5/5
      + 0.31 % 0.5 %Medel (3 av 7)
           
      Carnegie Rysslandsfond ACarnegie Rysslandsfond ACarnegie Rysslandsfond ARyssland4/5
      - 1.47 % 2.52 % 33 av 100Hög (6 av 7)
           
      Carnegie Småbolagsfond ACarnegie Småbolagsfond ACarnegie Småbolagsfond ASverige, små-/medelstora bolag1/5
      + 2.71 % 1.63 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      Carnegie Strategifond ACarnegie Strategifond ACarnegie Strategifond ABlandfond - SEK, balanserad3/5
      + 3.54 % 1.51 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Carnegie Strategy 3 SEK CapCarnegie Strategy 3 SEK CapCarnegie Strategy 3 SEK CapBlandfond - SEK, balanserad4/5
      + 2.18 % 1.47 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Carnegie Sverigefond ACarnegie Sverigefond ACarnegie Sverigefond ASverige4/5
      + 9.6 % 1.42 % 20 av 100Medel (5 av 7)
           
      Carneo Systematic Alpha ACarneo Systematic Alpha ACarneo Systematic Alpha AHedgefond, multi-strategi-
      - 4.67 % 2.04 %Medel (3 av 7)
           
      Case Fair PlayCase Fair PlayCase Fair PlayRänte - SEK obligationer,företag-
      - 11.22 % 1.05 %Medel (3 av 7)
           
      Case Safe PlayCase Safe PlayCase Safe PlayRänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 5.51 % 1.03 %Låg (2 av 7)
           
      Catella AvkastningCatella AvkastningCatella AvkastningRänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 1.07 % 0.72 %Låg (2 av 7)
           
      Catella BalanseradCatella BalanseradCatella BalanseradBlandfond - SEK, balanserad2/5
      - 5.86 % 1.92 % 22 av 100Medel (4 av 7)
           
      Catella Credit OpportunityCatella Credit OpportunityCatella Credit OpportunityRänte - SEK obligationer,företag4/5
      - 3.67 % 0.99 %Medel (3 av 7)
           
      Catella Hedgefond ACatella Hedgefond ACatella Hedgefond AHedgefond, multi-strategi-
      - 11 % 1.13 %Medel (3 av 7)
           
      Catella Nordic Corporate Bond Flex RCatella Nordic Corporate Bond Flex RCatella Nordic Corporate Bond Flex RRänte - SEK obligationer,företag1/5
      - 7.64 % 0.72 %Låg (2 av 7)
           
      Catella Nordic Corporate Bond Flex RDCatella Nordic Corporate Bond Flex RDCatella Nordic Corporate Bond Flex RDRänte - SEK obligationer,företag1/5
      - 7.64 % 0.73 %Låg (2 av 7)
           
      Catella Nordic L/S Equity RCatella Nordic L/S Equity RCatella Nordic L/S Equity RHedgefond, lång/kort, övriga-
      - 21.01 % 1.51 % 19 av 100Medel (4 av 7)
           
      Catella SmåbolagCatella SmåbolagCatella SmåbolagSverige, små-/medelstora bolag1/5
      + 2.29 % 1.57 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      Catella Sverige Aktiv HållbarhetCatella Sverige Aktiv HållbarhetCatella Sverige Aktiv HållbarhetSverige2/5
      + 7.63 % 1.6 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      CB European Quality Fund ACB European Quality Fund ACB European Quality Fund AEuropa, tillväxtbolag-
      + 6.33 % 2.11 % 20 av 100Medel (5 av 7)
           
      CB Save Earth Fund RCCB Save Earth Fund RCCB Save Earth Fund RCBranschfond, miljö4/5
      + 10.53 % 1.59 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      CF BearCF BearCF BearBull/Bear, aktier-
      - 15.47 % 0.95 %Hög (6 av 7)
           
      CF BullCF BullCF BullBull/Bear, aktier-
      + 13.05 % 0.95 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      CF Tillväxt Sverige ACF Tillväxt Sverige ACF Tillväxt Sverige ASverige4/5
      + 14.85 % 1.35 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      Chelonia Market Neutral AChelonia Market Neutral AChelonia Market Neutral AHedgefond, marknadsneutral-
      - 12.56 % 1.02 %Medel (4 av 7)
           
      Cicero Avkastningsfond ACicero Avkastningsfond ACicero Avkastningsfond ARänte - SEK obligationer,företag4/5
      - 1.42 % 0.52 %Låg (1 av 7)
           
      Cicero China Index ACicero China Index ACicero China Index AKina2/5
      - 4.05 % 0.89 %Hög (6 av 7)
           
      Cicero Hållbar Mix ACicero Hållbar Mix ACicero Hållbar Mix ABlandfond - SEK, flexibel1/5
      + 2.46 % 1.79 % 22 av 100Medel (4 av 7)
           
      Cicero Nordic Corporate Bond ACicero Nordic Corporate Bond ACicero Nordic Corporate Bond ARänte - SEK obligationer,företag5/5
      - 2.53 % 0.94 %Låg (2 av 7)
           
      Cicero Sverige ACicero Sverige ACicero Sverige ASverige-
      1.57 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      Cicero World 0-50Cicero World 0-50Cicero World 0-50Blandfond - SEK, försiktig2/5
      - 1.04 % 1.43 % 22 av 100Medel (3 av 7)
           
      Cliens Mixfond ACliens Mixfond ACliens Mixfond ABlandfond - SEK, balanserad3/5
      + 3.13 % 1.44 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Cliens Mixfond BCliens Mixfond BCliens Mixfond BBlandfond - SEK, balanserad3/5
      + 4.23 % 1.79 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Cliens Räntefond KortCliens Räntefond KortCliens Räntefond KortRänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 0.31 % 0.21 % 20 av 100Låg (2 av 7)
           
      Cliens Småbolag ACliens Småbolag ACliens Småbolag ASverige, små-/medelstora bolag5/5
      + 14.08 % 1.37 % 23 av 100Hög (6 av 7)
           
      Cliens Sverige BCliens Sverige BCliens Sverige BSverige5/5
      + 16.8 % 1.54 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      Cliens Sverige Fokus ACliens Sverige Fokus ACliens Sverige Fokus ASverige4/5
      + 12.84 % 1.37 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      Coeli Frontier Markets R SEKCoeli Frontier Markets R SEKCoeli Frontier Markets R SEKTillväxtmarknader, nya2/5
      - 28.03 % 2.96 %Medel (5 av 7)
           
      Coeli Global Select R SEKCoeli Global Select R SEKCoeli Global Select R SEKGlobal, flexibel5/5
      + 9.9 % 1.56 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      Coeli Mix R SEKCoeli Mix R SEKCoeli Mix R SEKBlandfond - SEK, flexibel-
      + 1.77 % 2.01 %Medel (4 av 7)
           
      Coeli Nordisk Företagsobligation R SEKCoeli Nordisk Företagsobligation R SEKCoeli Nordisk Företagsobligation R SEKRänte - SEK obligationer,företag2/5
      - 7.6 % 1.17 %Låg (2 av 7)
           
      Coeli Potential R SEKCoeli Potential R SEKCoeli Potential R SEKGlobal, flexibel-
      + 1.03 % 2.32 % 25 av 100Medel (5 av 7)