Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1549 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      Vontobel Global Equity Income B USDVontobel Global Equity Income B USDVontobel Global Equity Income B USDGlobal, stor utdelning3/5
      - 4.24 % 1.99 % 22 av 100Medel (5 av 7)
           
      Vontobel mtx China Leaders B USDVontobel mtx China Leaders B USDVontobel mtx China Leaders B USDKina4/5
      + 0.06 % 2.16 % 27 av 100Hög (6 av 7)
           
      Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USDVontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USDVontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USDAsien ex Japan4/5
      + 2.65 % 2.04 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B USDVontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B USDVontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B USDTillväxtmarknader5/5
      + 0.18 % 2.02 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      Vontobel US Equity B USDVontobel US Equity B USDVontobel US Equity B USDUSA, tillväxtbolag-
      + 8.07 % 1.98 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      Ålandsbanken Euro Bond BÅlandsbanken Euro Bond BÅlandsbanken Euro Bond BRänte - euro obligationer, medellånga5/5
      - 5.16 % 0.69 %Låg (2 av 7)
           
      Ålandsbanken Euro Bond SEKÅlandsbanken Euro Bond SEKÅlandsbanken Euro Bond SEKRänte - övriga obligationer -
      - 3.28 % 0.69 %Låg (2 av 7)
           
      Ålandsbanken Euro High Yield BÅlandsbanken Euro High Yield BÅlandsbanken Euro High Yield BRänte - euro obligationer, högrisk2/5
      - 11.78 % 1 %Medel (3 av 7)
           
      Ålandsbanken Europe Value BÅlandsbanken Europe Value BÅlandsbanken Europe Value BEuropa, mix bolag2/5
      - 5.78 % 1.4 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Ålandsbanken Lyhyt YrityskorkoÅlandsbanken Lyhyt YrityskorkoÅlandsbanken Lyhyt YrityskorkoRänte - euro obligationer, korta3/5
      - 4.84 % 0.45 % 26 av 100Låg (1 av 7)
           
      Ålandsbanken Maailma Osake BÅlandsbanken Maailma Osake BÅlandsbanken Maailma Osake BGlobal, flexibel3/5
      + 1.35 % 1.81 % 25 av 100Hög (6 av 7)
           
      Ålandsbanken Norden Aktie EURÅlandsbanken Norden Aktie EURÅlandsbanken Norden Aktie EURNorden1/5
      + 2.14 % 1.4 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      Ålandsbanken Norden Aktie SEKÅlandsbanken Norden Aktie SEKÅlandsbanken Norden Aktie SEKNorden1/5
      + 2.28 % 1.4 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      Ålandsbanken Premium 30 SEKÅlandsbanken Premium 30 SEKÅlandsbanken Premium 30 SEKBlandfond - SEK, försiktig2/5
      - 2.29 % 1.3 % 27 av 100Medel (4 av 7)
           
      Ålandsbanken Premium 50 SEKÅlandsbanken Premium 50 SEKÅlandsbanken Premium 50 SEKBlandfond - SEK, balanserad1/5
      - 0.42 % 1.5 % 24 av 100Medel (4 av 7)
           
      Öhman Etisk Emerging Markets AÖhman Etisk Emerging Markets AÖhman Etisk Emerging Markets ATillväxtmarknader5/5
      + 2.54 % 0.93 % 24 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index EuropaÖhman Etisk Index EuropaÖhman Etisk Index EuropaEuropa, mix bolag4/5
      - 1.05 % 0.68 % 20 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Etisk Index JapanÖhman Etisk Index JapanÖhman Etisk Index JapanJapan4/5
      + 6.51 % 0.69 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index PacificÖhman Etisk Index PacificÖhman Etisk Index PacificAsien & Australien ex Japan & Kina5/5
      - 13.04 % 0.68 % 20 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Etisk Index Sverige AÖhman Etisk Index Sverige AÖhman Etisk Index Sverige ASverige3/5
      + 5.61 % 0.49 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index Sverige BÖhman Etisk Index Sverige BÖhman Etisk Index Sverige BSverige3/5
      + 5.5 % 0.49 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index USA AÖhman Etisk Index USA AÖhman Etisk Index USA AUSA, mix bolag5/5
      + 11.17 % 0.66 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Etisk Index USA BÖhman Etisk Index USA BÖhman Etisk Index USA BUSA, mix bolag4/5
      + 11.02 % 0.66 % 20 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman FRN Hållbar AÖhman FRN Hållbar AÖhman FRN Hållbar ARänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 1.7 % 0.61 % 21 av 100Låg (1 av 7)
           
      Öhman FRN Hållbar BÖhman FRN Hållbar BÖhman FRN Hållbar BRänte - SEK obligationer,företag3/5
      - 1.71 % 0.61 % 21 av 100Låg (1 av 7)
           
      Öhman Företagsobligation Hållbar AÖhman Företagsobligation Hållbar AÖhman Företagsobligation Hållbar ARänte - SEK obligationer,företag4/5
      - 1.19 % 0.61 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Företagsobligationsfond AÖhman Företagsobligationsfond AÖhman Företagsobligationsfond ARänte - SEK obligationer,företag5/5
      - 1.99 % 1.01 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Företagsobligationsfond B utdÖhman Företagsobligationsfond B utdÖhman Företagsobligationsfond B utdRänte - SEK obligationer,företag5/5
      - 1.95 % 1.01 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Global GrowthÖhman Global GrowthÖhman Global GrowthBranschfond, ny teknik5/5
      + 40.75 % 1.86 % 22 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Global Hållbar AÖhman Global Hållbar AÖhman Global Hållbar AGlobal, mix bolag5/5
      + 9.22 % 1.3 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Global Hållbar BÖhman Global Hållbar BÖhman Global Hållbar BGlobal, mix bolag5/5
      + 9.08 % 1.3 % 23 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AGlobal, mix bolag-
      + 8.62 % 0.42 % 19 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Global Småbolag Hållbar AÖhman Global Småbolag Hållbar AÖhman Global Småbolag Hållbar AGlobal, småbolag-
      1.51 % 27 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Grön Obligationsfond AÖhman Grön Obligationsfond AÖhman Grön Obligationsfond ARänte - SEK obligationer, medellånga-
      - 1 % 0.62 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Grön Obligationsfond BÖhman Grön Obligationsfond BÖhman Grön Obligationsfond BRänte - SEK obligationer, medellånga-
      - 0.97 % 0.62 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Kort Ränta AÖhman Kort Ränta AÖhman Kort Ränta ARänte - SEK obligationer, korta-
      - 0.26 % 0.11 %Låg (1 av 7)
           
      Öhman Navigator AÖhman Navigator AÖhman Navigator ABlandfond - SEK, balanserad-
      + 2.77 % 1.55 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Öhman Navigator BÖhman Navigator BÖhman Navigator BBlandfond - SEK, balanserad-
      + 2.6 % 1.55 % 21 av 100Medel (4 av 7)
           
      Öhman Obligationsfond AÖhman Obligationsfond AÖhman Obligationsfond ARänte - SEK obligationer, långa3/5
      + 0.19 % 0.13 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Obligationsfond SEK AÖhman Obligationsfond SEK AÖhman Obligationsfond SEK ARänte - SEK obligationer, långa3/5
      + 0.19 % 0.36 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Realräntefond AÖhman Realräntefond AÖhman Realräntefond ARänte - SEK obligationer, reala3/5
      - 5.82 % 0.51 %Medel (3 av 7)
           
      Öhman Räntefond Kompass Hållbar AÖhman Räntefond Kompass Hållbar AÖhman Räntefond Kompass Hållbar ARänte - SEK obligationer, långa2/5
      - 1.27 % 0.61 %Låg (2 av 7)
           
      Öhman Småbolagsfond AÖhman Småbolagsfond AÖhman Småbolagsfond ASverige, små-/medelstora bolag3/5
      + 5.02 % 1.55 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Sweden Micro Cap AÖhman Sweden Micro Cap AÖhman Sweden Micro Cap ASverige, små-/medelstora bolag4/5
      + 2.68 % 1.54 % 24 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Sverige Fokus AÖhman Sverige Fokus AÖhman Sverige Fokus ASverige-
      + 2.51 % 1.56 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Sverige Fokus BÖhman Sverige Fokus BÖhman Sverige Fokus BSverige-
      - 1.2 % 1.56 % 21 av 100Hög (6 av 7)
           
      Öhman Sverige Hållbar AÖhman Sverige Hållbar AÖhman Sverige Hållbar ASverige1/5
      - 1.77 % 1.3 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Sverige Hållbar BÖhman Sverige Hållbar BÖhman Sverige Hållbar BSverige1/5
      - 1.9 % 1.3 % 21 av 100Medel (5 av 7)
           
      Öhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar ASverige-
      + 5.82 % 0.31 % 20 av 100Hög (6 av 7)