Fonder

Fonder

Sök
Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Populära val
Nordnets utvalda fonder
Utvalda fonder består av ett fåtal aktiva fonder som vi anser ha störst chans att prestera god avkastning framöver. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Läs mer om Nordnets utvalda fonder.
Låg CO₂
För att få denna märkning måste fonden ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

Fondtyp
  Region/land
   Kategori
    Fondbolag
    Alla
    Risk
     Oönskade innehav

     Oönskade innehav

     Filtrera bort fonder som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

     Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

      Resultat: 1524 st
      Fonder
      Ordlista
      Rating
      Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
      Årlig avgift
      Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
      Hållbarhetsvärde
      Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
      Risk
      Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
      Aktiekurstabell
      Öhman Företagsobligation Hållbar AÖhman Företagsobligation Hållbar AÖhman Företagsobligation Hållbar ARänte - SEK obligationer,företag3/5
      + 1.87 % 0.61 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Företagsobligationsfond AÖhman Företagsobligationsfond AÖhman Företagsobligationsfond ARänte - SEK obligationer,företag4/5
      + 2.55 % 1.02 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Företagsobligationsfond B utdÖhman Företagsobligationsfond B utdÖhman Företagsobligationsfond B utdRänte - SEK obligationer,företag4/5
      + 2.61 % 1.02 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Global GrowthÖhman Global GrowthÖhman Global GrowthBranschfond, ny teknik4/5
      + 42.07 % 1.85 % 23 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Öhman Global Hållbar AÖhman Global Hållbar AÖhman Global Hållbar AGlobal, mix bolag5/5
      + 31.78 % 1.31 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Global Hållbar BÖhman Global Hållbar BÖhman Global Hållbar BGlobal, mix bolag5/5
      + 31.57 % 1.31 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AÖhman Global Marknad Hållbar AGlobal, mix bolag-
      + 34.38 % 0.43 % 19 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Global Småbolag Hållbar AÖhman Global Småbolag Hållbar AÖhman Global Småbolag Hållbar AGlobal, småbolag-
      1.55 %Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Grön Obligationsfond AÖhman Grön Obligationsfond AÖhman Grön Obligationsfond ARänte - SEK obligationer, medellånga-
      + 2.49 % 0.63 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Grön Obligationsfond BÖhman Grön Obligationsfond BÖhman Grön Obligationsfond BRänte - SEK obligationer, medellånga-
      + 2.49 % 0.63 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Kort Ränta AÖhman Kort Ränta AÖhman Kort Ränta ARänte - SEK obligationer, korta-
      - 0.39 % 0.11 %Låg (1 av 7) 
           
      Öhman Navigator AÖhman Navigator AÖhman Navigator ABlandfond - SEK, balanserad-
      + 15.23 % 1.57 % 21 av 100Medel (4 av 7) 
           
      Öhman Navigator BÖhman Navigator BÖhman Navigator BBlandfond - SEK, balanserad-
      + 15.1 % 1.57 % 21 av 100Medel (4 av 7) 
           
      Öhman Obligationsfond AÖhman Obligationsfond AÖhman Obligationsfond ARänte - SEK obligationer, långa3/5
      + 1.1 % 0.13 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Obligationsfond SEK AÖhman Obligationsfond SEK AÖhman Obligationsfond SEK ARänte - SEK obligationer, långa3/5
      + 1.29 % 0.36 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Realräntefond AÖhman Realräntefond AÖhman Realräntefond ARänte - SEK obligationer, reala3/5
      + 1.06 % 0.52 %Medel (3 av 7) 
           
      Öhman Räntefond Kompass Hållbar AÖhman Räntefond Kompass Hållbar AÖhman Räntefond Kompass Hållbar ARänte - SEK obligationer, långa5/5
      + 3.04 % 0.62 %Låg (2 av 7) 
           
      Öhman Småbolagsfond AÖhman Småbolagsfond AÖhman Småbolagsfond ASverige, små-/medelstora bolag3/5
      + 26.4 % 1.54 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Sweden Micro Cap AÖhman Sweden Micro Cap AÖhman Sweden Micro Cap ASverige, små-/medelstora bolag4/5
      + 28.18 % 1.54 % 24 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Sverige Fokus AÖhman Sverige Fokus AÖhman Sverige Fokus ASverige-
      + 18 % 1.56 % 21 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Öhman Sverige Fokus BÖhman Sverige Fokus BÖhman Sverige Fokus BSverige-
      + 18.03 % 1.56 % 21 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Öhman Sverige Hållbar AÖhman Sverige Hållbar AÖhman Sverige Hållbar ASverige1/5
      + 18.33 % 1.31 % 21 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Sverige Hållbar BÖhman Sverige Hållbar BÖhman Sverige Hållbar BSverige1/5
      + 18.16 % 1.31 % 21 av 100Medel (5 av 7) 
           
      Öhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar AÖhman Sverige Marknad Hållbar ASverige-
      + 24.6 % 0.32 % 21 av 100Hög (6 av 7) 
           
      Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer