eSports Fund

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
97.83 SEK
Kursförändring en dag
- 0.82 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
20 %
eS
eSports Fund

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

ISIN
SE0014957858
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 oktober 2020

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Westin
Förvaltat fonden sedan
16 oktober 2020
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com
Aktier
88.0 %
Kort ränta
12.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 36.8 %
USA 26.3 %
Euroland 13.6 %
Storbritannien 8.2 %

Största branscher

Kommunikation
79.8 %
Teknik
17.2 %
Konsument, cyklisk
3.0 %
Finans
0.0 %