PriorNilsson Evolve A

Europa, småbolag
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1199.64 SEK
Kursförändring en dag
- 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.3 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Pr
PriorNilsson Evolve A

Fonden skall placera som lägst 80 procent av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av bolag med säte i Europa eller som är noterade på europeiska börser. Dessa investeringar skall, vid tidpunkten för investeringen, ha ett börsvärde som högst får uppgå till 1 procent av aktuell marknad. Inriktningen är i övrigt diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.

ISIN
SE0014263182
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 juni 2020

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Martin Lindqvist
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2020
PriorNilsson ABBox 7136103 87 Stockholm
+46 8 4417702http://www.pnfonder.se
Aktier
91.1 %
Kort ränta
8.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 49.2 %
Euroland 38.0 %
Storbritannien 12.8 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Teknik
35.3 %
Sjukvård
20.6 %
Industri
18.6 %
Konsument, cyklisk
7.0 %
Kommunikation
6.6 %
Råvaror
6.4 %