She Invest Sweden

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 8.91 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
144.77 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.7 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Sh
She Invest Sweden

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt.

ISIN
SE0006852232
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
26 augusti 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bengt Lindblad
Förvaltat fonden sedan
26 augusti 2015
ALFAKRAFT Fonder ABSkeppsbron 34111 30 Stockholm
+46 8 54518880http://www.alfakraft.se
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.7 %
Euroland 4.3 %
Asien tillväxt 0 %
Afrika 0 %

Största branscher

Finans
20.6 %
Sjukvård
19.9 %
Fastigheter
16.0 %
Teknik
14.7 %
Industri
11.3 %
Kommunikation
6.8 %