Nordic Cross Credit Edge A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
100.17 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.13 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Belåningsgrad
0 %
No
Nordic Cross Credit Edge A

Nordic Cross Credit Edge är en unik företagsobligationsfond som kan dra nytta av likviditetrelaterade prisfall i kreditmarknaden för att skapa hög riskjusterad avkastning. Fonden har ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på placeringar i Norden. Fondens exponering mot andra valutor än svenska kronan är begränsad genom derivatinstrument. Målsättningen i nuvarande marknadsläge är att skapa en avkastning på 6 procent per år efter avgifter. Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.

ISIN
SE0011204643
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
11 juli 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Emil Nordström
Förvaltat fonden sedan
4 juli 2018
Nordic Cross Asset Management ABLästmakargatan 22C, 11tr11144 Stockholm
+46 (0) 8-21 38 08http://www.nordiccross.com
Lång ränta
64.3 %
Kort ränta
35.6 %
Aktier
0.6 %

Största regioner

Latinamerika 100 %