Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 1.28 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1050.02 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd HB SEK

Minst två tredjedelar av delfondens totala tillgångar placeras i säkerställda obligationer som är emitterade av företag eller finansinstitut med säte i Europa eller med huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Den modifierade löptiden ska ligga mellan 0 och 2 år. Delfonden kan exponeras mot andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller kontantinnehav. I denna delfond är majoriteten av samtliga valutaexponeringar säkrade till basvalutan. Minst två tredjedelar av delfondens totala tillgångar ska alltid vara placerade i värdepapper med ett kreditbetyg på lägst A-/A3 eller motsvarande från ett kreditvärderingsinstitut. Högst 10 procent av delfondens totala tillgångar kan placeras i obligationer med lägre kreditbetyg än BBB-/Baa3 eller motsvarande från ett kreditvärderingsinstitut, och/eller obligationer som saknar kreditbetyg

ISIN
LU1694213312
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 november 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltat fonden sedan
24 oktober 2017
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
66.3 %
Kort ränta
33.7 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
9.9 %
FUT EURO-BOBL JUN 20
6.0 %
Short Euro-Btp Fu 6/2020
4.4 %
Euro-BTP Future Jun20
3.5 %
Long Gilt Future June 20
3.1 %
National Bank of Greece S.A. 2.75%
2.9 %
Nykredit Realkredit A/S 0%
2.4 %
Realkredit Danmark A/S 1%
2.0 %
Eurobank S.A. 2.75%
2.0 %