ia D

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år 0 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-01-31)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
104.24 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
11:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
0 %
ia
ia D

Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och räntefonder. En placering i fonden skall därför inte ses som ett fristående alternativ till traditionella värdepappersfonder. Fondens investeringar syftar till att uppnå en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Förvaltarens målsättning är även att uppnå en avkastning som är högre än den riskfria räntan och positiv varje år. Det finns dock ingen garanti för att det inte kan uppstå en negativ avkastning under ett enskilt år. Förvaltarens målsättning är vidare att fondens avkastning skall uppvisa en låg korrelation med de globala finansiella marknaderna. Detta innebär att fondförmögenheten kan öka eller minska oberoende av hur de finansiella marknaderna utvecklas. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

ISIN
SE0011844489
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
12 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thorbjörn Wallentin
Förvaltat fonden sedan
12 december 2018
FCG Fonder ABÖstermalmstorg 1114 42 Stockholm
41075910http://www.fcgfonder.se
Lång ränta
39.2 %
Aktier
31.4 %
Kort ränta
29.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 82.6 %
Euroland 16.1 %
Storbritannien 0.9 %
Kanada 0.4 %

Största branscher

Industri
30.9 %
Konsument, cyklisk
15.4 %
Råvaror
13.3 %
Konsument, stabil
9.9 %
Finans
9.1 %
Teknik
7.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer