Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

Råvaror - Blandade
Utveckling 1 år- 29.79 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
74.08 SEK
Kursförändring en dag
- 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
0.7 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

Fonden är en värdepappersfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SHB Commodity Index Excess Return så nära som möjligt. Indexet består av en korg av omkring 15 olika råvaror och är konstruerat att representera den globala råvarumarknaden med en tilt mot nordisk konsumtion. Respektive komponents vikt i index baseras på respektive råvaras produktionsvärde och likviditet. Indexet rebalanseras en gång per år. Då sätts målvikterna i varje underliggande råvara. Eftersom avkastningen på underliggande råvaror rör sig, så rör sig även dessa vikter, vilket gör att det under ett helt år skulle kunna uppstå en relativt stor differens gentemot de ursprungliga målvikterna. Därför rebalanserar man varje kvartal tillbaka index till dess ursprungliga målvikter.

ISIN
SE0011309574
Kategori
Råvaror - Blandade
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Caroline Mebius
Förvaltat fonden sedan
7 december 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
100.0 %
Övrigt
6.3 %
Lyxor Smart Cash ETF C USD
6.3 %