Handelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 SEK

Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Utveckling 1 år- 9.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.64 SEK
Kursförändring en dag
- 0.41 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.1 %
Varav förvaltningsavgift
1.1 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 SEK

Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknasinstrument utgivna eller garanterade av stater i tillväxtmarknader, kommuner, statliga eller kommunala myndigheter på sådana marknader eller av mellanstatliga organ i vilket en eller flera sådana stater är medlemmar. Med tillväxtmarknader avses främst Latinamerika, Asien, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två till åtta år. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är JP Morgan GBI - EM diversified. Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

ISIN
SE0011336734
Kategori
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Alexander Gullnäs
Förvaltat fonden sedan
7 december 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Lång ränta
95.5 %
Kort ränta
4.5 %
Malaysia (Government Of) 3.88%
4.9 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%
4.5 %
The Republic of Peru 6.95%
4.4 %
Czech (Republic of) 0.95%
3.8 %
Romania (Republic Of) 5%
3.4 %
Republic of South Africa 8.88%
3.1 %
Mexico (United Mexican States) 10%
3.0 %
Brazil (Federative Republic) 8.5%
3.0 %
China (People's Republic Of) 2.2%
3.0 %
Republic of South Africa 10.5%
2.9 %