MS INVF Emerging Mkts FI Opps A

Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Utveckling 1 år- 2.71 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
28.49 USD
Kursförändring en dag
+ 1.11 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.64 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
MS
MS INVF Emerging Mkts FI Opps A

Investeringspolicy: Räntebärande värdepapper från emittenter på tillväxtmarknader eller emitterade i en tillväxtmarknadsvaluta. Fonden kan investera i obligationer av lägre kvalitet i syfte att öka avkastningen.

ISIN
LU1258507315
Kategori
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 augusti 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Warren Mar
Förvaltat fonden sedan
3 augusti 2015
MSIM Fund Management (Ireland) LimitedThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Lång ränta
91.6 %
Kort ränta
8.6 %
MS Liquidity Fds US Dollar Lqdy MS Rsrv
7.4 %
Mexico (United Mexican States) 7.5%
2.6 %
Republic of South Africa 8%
2.1 %
Malaysia (Government Of) 3.96%
2.0 %
Russian Federation 6.9%
1.9 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
1.8 %
The Republic of Paraguay 4.7%
1.6 %
Russian Federation 7.7%
1.6 %
Poland (Republic of) 4%
1.6 %
Russian Federation 5.62%
1.6 %