Naventi Global Företagsobligationsfond

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 7.01 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.46 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Na
Naventi Global Företagsobligationsfond

Sw. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Fondens ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet. Placeringar kan ske i alla typer av räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och stats- och bostadsobligationer. Mer än 50 procent av Fondens fondförmögenhet skall vara placerade i företagsobligationer och i företagskrediter. Fonden kan investera i värdepapper och penningmarknadsinstrument med såväl hög kreditrating, låg kreditrating eller i företag som saknar kreditrating. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år.

ISIN
SE0010440941
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 oktober 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Management Team
Förvaltat fonden sedan
12 oktober 2017
Naventi Fonder ABBox 3208SE-103 64 Stockholm
+46 (0)8-700 52 60http://www.naventi.se
Lång ränta
86.1 %
Kort ränta
13.9 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 2.11%
3.4 %
Danske Bank Bonds 2019-14.11.29 Floating Rate
3.3 %
Nobina AB (publ)
3.3 %
Stockholm Exergi Loan 113
3.3 %
Spar Nord Bank A/S 1.12%
3.3 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer