OPM Vega A

Hedgefond, övriga
Utveckling 1 år+ 3.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
136.2 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
11:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
2.84 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
60 %
OP
OPM Vega A

OPM Vega är en fondandelsfond som investerar i nordiska hedgefonder vilka investerar inom olika hedgefondstrategier. Denna strategi med bred riskspridning benämns som multistrategi. Fonderna förvaltas med målsättningen att leverera god avkastning relativt den risk som investeringen innebär. Startpunkten för detta är att hedgefonder som tillgångsklass har en attraktiv riskprofil med en historisk avkastning i linje med aktier men med begränsade perioder av negativ utveckling. Fondens placeringsinriktning syftar till att med riskspridning på lång sikt uppnå en god kapitaltillväxt. Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster.

ISIN
SE0001065285
Kategori
Hedgefond, övriga
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
30 april 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Simon Reinius
Förvaltat fonden sedan
31 augusti 2019
CAAM Fund Services ABLästmakargatan 22C, 111 44111 43 Stockholm
+46 8 524 63 660http://www.opm.se
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer