Catella Hedgefond A

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år- 9.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
157.87 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.34 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.13 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
Ca
Catella Hedgefond A

Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index.

ISIN
SE0001131335
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 mars 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
1 september 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Lång ränta
87.7 %
Kort ränta
7.0 %
Övrigt
4.9 %
Aktier
0.4 %

Största regioner

USA 34.0 %
Europa exkl. euroland 33.9 %
Euroland 33.3 %
Storbritannien -1.1 %

Största branscher

Finans
55.4 %
Konsument, cyklisk
43.1 %
Sjukvård
36.8 %
Kommunikation
31.3 %
Teknik
16.1 %
Allmännyttigt
2.0 %
Euro-Bund Future 6/2020
13.2 %
SW 2YR STDS FUTJUN20
7.8 %
Fastpartner AB Pref
3.3 %
Castellum AB
2.9 %
Kommuninvest I Sverige AB 0.38%
2.9 %