Aktie-Ansvar Graal HF

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år- 5.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
136.49 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-27 13:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-16 13:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
0.87 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Ak
Aktie-Ansvar Graal HF

Graal är en månatligt handlad hedgefond, som huvudsakligen arbetar på den svenska marknaden. Förvaltaren arbetar aktivt på räntemarknaden för att öka på den långsiktiga avkastningen och placerar i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditvärdighet. Genom en fundamental syn på aktievärdering kan Graal placera i företag och sektorer med lovande framtidsutsikter. Fonden har möjlighet att var såväl positivt som negativt exponerad mot aktiemarknaden.

ISIN
SE0000958209
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
28 juni 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Maria Ljungqvist
Förvaltat fonden sedan
4 april 2016
Aktie-Ansvar ABBox 55659111 46 Stockholm
+46 8 58881100http://www.aktieansvar.se
Lång ränta
72.8 %
Kort ränta
26.3 %
Övrigt
0.9 %
Stadshypotek AB
8.1 %
Swedbank AB (publ)
7.1 %
Swedbank Hypotek AB
6.4 %
Stena Metall Fi --- (no min.) 2015-27.11.20 Floating Rate
5.7 %
FASTP_floating_2019_23
4.8 %
Leaseplan Corporation NV
4.6 %
Corem Property Group AB
4.6 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
3.9 %
Lansforsakringar Bank AB
3.9 %
VOLVO CAR AB FRN
3.7 %
Nordea Bank Abp
2.9 %