HSBC GIF Brazil Bond AC

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 18.86 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
16.62 USD
Kursförändring en dag
- 2.4 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
70 %
HS
HSBC GIF Brazil Bond AC

Fonden investerar i brasilianska räntepapper.

ISIN
LU0254978488
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 juli 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Nishant Upadhyay
Förvaltat fonden sedan
19 januari 2016
HSBC Global Asset ManagementC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.L-1160 Luxembourg
(+352) 40 46 46 767http://www.assetmanagement.hsbc.com
Lång ränta
98.9 %
Kort ränta
1.7 %
Brazil (Federative Republic) 10%
19.9 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
17.1 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%
16.0 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
12.2 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%
9.5 %
Secretaria Tesouro Nacional
9.5 %
Secretaria Tesouro Nacional 0.1%
7.3 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%
5.0 %
Brazil (Federative Republic) 19.81%
2.3 %