Candriam Quant Equities USA C Cap USD

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 6.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3628.64 USD
Kursförändring en dag
+ 0.94 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.9 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Candriam Quant Equities USA C Cap USD

Fonden investerar i Internationella aktier.

ISIN
LU0163125924
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 mars 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bart Goosens
Förvaltat fonden sedan
19 mars 2003
Candriam Luxembourg S.C.A.SERENITY - Bloc BL-8009 STRASSEN Luxembourg
+352 27975130http://www.candriam.com
Aktier
100.1 %

Största regioner

USA 98.6 %
Storbritannien 0.8 %
Asien 0.6 %

Största branscher

Teknik
27.6 %
Sjukvård
16.9 %
Finans
14.6 %
Konsument, cyklisk
12.0 %
Kommunikation
9.5 %
Industri
6.8 %