SEB Korträntefond C EUR - Lux

Ränte - euro obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 4.57 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1.25 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.69 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.36 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SE
SEB Korträntefond C EUR - Lux

Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och penningmarknadsinstrument utfärdade i euro. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade (”AAA.” – ”BBB-”). Fondens genomsnittliga duration får uppgå till högst ett år. Fonden har möjlighet att anpassa den genomsnittliga löptiden efter teamets förväntningar på förändringar av ränteläget. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fondens tillgångar är i Euro påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till euron.

ISIN
LU0088160774
Kategori
Ränte - euro obligationer, korta
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 juli 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Xuli Qian
Förvaltat fonden sedan
13 maj 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
75.7 %
Kort ränta
21.8 %
Övrigt
2.4 %
BMW Finance N.V. 1.25%
2.5 %
UniCredit S.p.A. 2.62%
2.5 %
Coventry Building Society 2.5%
2.5 %
Bnp Paribas Sa 2.25%
2.5 %
Aviva Plc 0.62%
2.5 %
Rio Tinto Finance Plc 2%
2.4 %
Metropolitan Life Global Funding I 0.88%
2.4 %
Nestle Finance International Limited 1.25%
2.4 %
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.5%
2.4 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.21%
2.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer