Skandia SMART Offensiv

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 4.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
579.14 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.26 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Sk
Skandia SMART Offensiv

Skandia SMART Offensiv är en blandfond med en bred inriktning. Fonden investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper, valutor, alternativa tillgångar samt penningmarknadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men investerar vanligtvis cirka 100 procent i aktier. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

ISIN
SE0000810723
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 augusti 1995

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Alexander Onica
Förvaltat fonden sedan
25 oktober 2019
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Aktier
97.6 %
Övrigt
3.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 41.9 %
USA 37.2 %
Euroland 5.8 %
Japan 4.5 %

Största branscher

Industri
21.0 %
Finans
17.1 %
Teknik
15.3 %
Sjukvård
10.4 %
Konsument, cyklisk
10.4 %
Kommunikation
7.8 %