Öhman Obligationsfond A

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 0.78 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
135.01 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.13 %
Varav förvaltningsavgift
0.12 %
Resultatbaserad avgift
Öh
Öhman Obligationsfond A

Fonden är en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fonden förvaltas indexnära och hållbart. Fondens jämförelseindex är OMRX Total Bond Index som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten och säkerställda bostadsobligationer utgivna av Stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka värdepapper som väljs in i fonden. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3 och 4 år.

ISIN
SE0000493496
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 juni 1995

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Arian Kalantari
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2020
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se