Swedbank Robur Östeuropafond A

Östeuropa
Utveckling 1 år- 21.73 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
32.35 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.22 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
1.46 %
Varav förvaltningsavgift
1.42 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Östeuropafond A

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i aktier inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien, förutsatt att dessa företag har viss koppling till Östeuropa. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000539421
Kategori
Östeuropa
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 december 1996

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Elena Lovén
Förvaltat fonden sedan
1 april 2016
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa tillväxt 73.9 %
Euroland 14.8 %
Latinamerika 4.4 %
Asien tillväxt 4.1 %

Största branscher

Energi
21.7 %
Finans
20.7 %
Teknik
13.4 %
Kommunikation
12.2 %
Konsument, stabil
9.4 %
Råvaror
7.3 %
PJSC Lukoil
7.2 %
Gazprom PJSC
5.9 %
Sberbank of Russia PJSC
4.6 %
X5 Retail Group NV GDR
4.5 %
Mail.ru Group Ltd GDR
4.4 %
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
4.3 %
NOVATEK PJSC GDR
4.3 %
Yandex N.V. - Class A Ordinary Shares
4.0 %
OTP Bank PLC
3.7 %
Polymetal Intl
3.0 %