Catella Småbolag

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 2.11 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
602.49 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.57 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Ca
Catella Småbolag

Fonden är en aktiefond som placerar i svenska småbolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag.

ISIN
SE0000577330
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 februari 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Holmer
Förvaltat fonden sedan
7 juli 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Aktier
98.4 %
Kort ränta
1.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 96.5 %
Euroland 1.9 %
Kanada 1.6 %

Största branscher

Industri
35.1 %
Råvaror
18.4 %
Fastigheter
13.1 %
Sjukvård
11.8 %
Teknik
8.3 %
Konsument, cyklisk
5.4 %