Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Sverige
Utveckling 1 år+ 6.56 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
505.08 SEK
Kursförändring en dag
- 0.28 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

ISIN
SE0000577322
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 februari 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Holmer
Förvaltat fonden sedan
1 september 2016
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Aktier
99.2 %
Kort ränta
0.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 96.8 %
Storbritannien 3.2 %
Euroland 0.0 %

Största branscher

Industri
37.6 %
Finans
13.1 %
Teknik
10.6 %
Sjukvård
9.2 %
Konsument, stabil
7.1 %
Fastigheter
6.1 %