CF Ränteallokering A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 4.48 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-04-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
981.15 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
CF
CF Ränteallokering A

Fonden är en aktivt förvaltad absolutavkastande räntefond. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden, men även inom EES och USA. Även handel med derivatinstrument förekommer, främst inom EES och USA. De räntebärande värdepapper fonden placerar i kan ha hög som låg kreditvärdighet.

ISIN
SE0000709362
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 februari 1992

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Niklas Edman
Förvaltat fonden sedan
2 december 2019
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Lång ränta
94.6 %
Kort ränta
5.4 %
Bank Norwegian As 1.94%
5.1 %
Sagax AB
5.1 %
AF AB (Publ)
5.1 %
Intrum Justitia AB
3.9 %
STILLFRONT 24-S FRN
3.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer