Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Europa, mix bolag
Utveckling 1 år- 13.91 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
115.4 SEK
Kursförändring en dag
- 1.17 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Europe Index så nära som möjligt. Index syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken Aktiv risk för närmare definition och vidare nedan under rubriken Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index.

ISIN
SE0000624421
Kategori
Europa, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 september 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christian Sopov
Förvaltat fonden sedan
17 september 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
98.7 %
Kort ränta
1.3 %

Största regioner

Euroland 46.3 %
Europa exkl. euroland 31.6 %
Storbritannien 18.8 %
USA 1.8 %

Största branscher

Sjukvård
19.6 %
Finans
17.8 %
Industri
15.0 %
Konsument, stabil
12.9 %
Teknik
9.5 %
Konsument, cyklisk
8.6 %
NESTLE SA
5.1 %
ROCHE HOLDING LTD
3.6 %
NOVARTIS
3.0 %
Sap SE
2.4 %
ASML Holding NV
2.3 %
ASTRAZENECA PLC
2.1 %
Novo Nordisk B A/S
1.7 %
Sanofi SA
1.6 %
Siemens AG
1.6 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1.4 %