Enter Sverige A

Sverige
Utveckling 1 år+ 22.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3365.59 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.89 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.76 %
Varav förvaltningsavgift
1.7 %
Resultatbaserad avgift
En
Enter Sverige A

Enter Sverige är en fond med hållbar inriktning. Den investerar inte i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i 20-25 välskötta bolag med god tillväxt och attraktiv värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde.

ISIN
SE0000813917
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 november 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Cecilia Persson
Förvaltat fonden sedan
7 januari 2020
Enter Fonder ABBox 7415103 86 Stockholm
+46 8 7905700http://www.enterfonder.se
Aktier
98.6 %
Kort ränta
1.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Industri
49.4 %
Teknik
15.9 %
Konsument, stabil
8.1 %
Sjukvård
6.3 %
Finans
5.5 %
Kommunikation
5.1 %