BNP Paribas Latin America Eq Cl C

Latinamerika
Utveckling 1 år- 29.72 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
432.83 USD
Kursförändring en dag
+ 0.31 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.2 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
BN
BNP Paribas Latin America Eq Cl C

Investerar främst i aktier från Syd Amerika.

ISIN
LU0075933415
Kategori
Latinamerika
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 januari 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gilberto Kfouri
Förvaltat fonden sedan
5 december 2018
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aktier
97.5 %
Kort ränta
2.4 %
Lång ränta
0.1 %

Största regioner

Latinamerika 99.3 %
USA 0.7 %
Euroland 0.7 %

Största branscher

Finans
27.5 %
Konsument, stabil
15.1 %
Råvaror
12.6 %
Konsument, cyklisk
9.9 %
Energi
9.1 %
Allmännyttigt
6.9 %