Nordic Cross Total Return R SEK

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 4.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-31)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
95.34 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.29 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.85 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Belåningsgrad
80 %
No
Nordic Cross Total Return R SEK

Nordic Cross Total Return Bond Fund är en dagligt handlad räntefond där ESG (Environmental, Social and Governance) är en integrerad del av processen. Fonden är en Ucits-fond med ett flexibelt mandat vilket ska möjliggöra positiv avkastning i utmanande räntemiljöer. Avkastningsmålet uppgår till 2,5 % - 3,0 % över STIBOR (efter avgifter) över en period på 3-5 år till en risk, mätt som standardavvikelse, mellan 0,5 % och 2,0 %. Avkastningen genereras genom en dynamisk allokering mellan olika räntebärande tillgångsslag med stort fokus på företagsobligationer. Obligationsutgivare är huvudsakligen baserade i Norden, men för att uppnå god riskspridning, görs även vissa investeringar i instrument utgivna i övriga Europa. Valutarisker säkras normalt tillbaka till svenska kronor för att undvika valutarisk i portföljen. Fonden lämpar såg för såväl privatpersoner och företag som för institutioner och stiftelser.

ISIN
LU1587867968
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 augusti 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mangus Nillsson
Förvaltat fonden sedan
21 augusti 2017
Nordic Cross Asset Management ABLästmakargatan 22C, 11tr11144 Stockholm
+46 (0) 8-21 38 08http://www.nordiccross.com
Lång ränta
77.5 %
Kort ränta
17.5 %
Övrigt
4.3 %
Aktier
0.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Fastigheter
100 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer