DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.67 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
988.28 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.66 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LCH

Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (iBoxx Euro Overall 1-3Y (RI)). För att uppnå detta investerar fonden framför allt i stats-, hypoteks- och företagsobligationer utställda i eller säkrade mot euron. Genomsnittslöptiden på räntebärande värdepapper och liknande investeringar bör inte överskrida tre år. Urvalet av enskilda investeringar görs av fondförvaltaren. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Fonden delar ut varje kvartal. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU1333039953
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 januari 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Claus Meyer-Cording
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2003
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
98.6 %
Övrigt
1.6 %
Deutsche Bank AG 0.38%
5.7 %
Italy (Republic Of) 2.38%
2.7 %
Mexico (United Mexican States) 1.88%
2.7 %
Italy (Republic Of) 5.5%
2.4 %
Italy (Republic Of) 2.45%
2.3 %
Italy (Republic Of) 3.75%
2.2 %
Italy (Republic Of) 0.95%
2.2 %
Nationwide Building Society 0.12%
2.1 %
Italy (Republic Of) 0.05%
2.1 %
Bank of Montreal 0.1%
2.1 %