CF Bear

Bull/Bear, aktier
Utveckling 1 år- 13.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
59.62 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.26 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.95 %
Varav förvaltningsavgift
0.95 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
CF
CF Bear

Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Det innebär att om Indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent och om indexet stiger 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden kan använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.

ISIN
SE0006426086
Kategori
Bull/Bear, aktier
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 februari 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Fredrik Hyunh
Förvaltat fonden sedan
2 december 2019
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Kort ränta
124.9 %
Lång ränta
65.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 93.6 %
Storbritannien 3.6 %
Euroland 2.8 %

Största branscher

Industri
36.7 %
Finans
22.6 %
Teknik
12.6 %
Konsument, stabil
8.0 %
Konsument, cyklisk
6.2 %
Kommunikation
5.6 %
OMX Stockholm 30 Index Fututres Apr 20
94.4 %
OMX Stockholm 30 Index Fututres June 20
90.8 %
OMXS30 Futures 202001
88.0 %
Kommuninvest i Sverige AB
26.5 %
Svenska Staten
14.4 %
Stadshypotek AB
11.3 %
Nordea Hypotek AB Säkerställda O
10.9 %
Vasteras Stad
4.9 %
Stockholm (City Of)
4.8 %
Stockholms Lans Landsting
4.0 %
Lunds kommun
4.0 %
Stockholms Lans Landsting
3.2 %