SEF Entropics Cat Bond A

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 4.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-17)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
101.03 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.6 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
1000 SEK
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
70 %
SE
SEF Entropics Cat Bond A

Fonden investerar i Cat Bonds (värdepapper som bär försäkringsrisk, främst för naturkatastrofer, där vind och jordbävning är de vanligaste riskerna), vilka har låg eller ingen korrelation till andra tillgångsslag. Strategin är en global diversifiering ifråga om geografi och typ av risk, med målet att åstadkomma en god riskjusterad avkastning och att begränsa effekterna av naturkatastrofer.

ISIN
LU1138350522
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 februari 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gunnar Roos
Förvaltat fonden sedan
6 mars 2015
Entropics Asset Management ABBox 5198102 44 Stockholm
0760-20 61 84http://www.entropics.se
Lång ränta
84.2 %
Kort ränta
15.8 %
Residential Reinsurance 2017 Limited
4.3 %
Kilimanjaro Re Limited
3.2 %
Queen Street XII Re Dac
2.6 %
Aozora Re Limited
2.5 %
Cape Lookout Re Ltd.
2.5 %
Sanders Re Ltd
2.2 %
LION II RE DAC
1.7 %
Caelus Re V
1.7 %
Galileo Re Ltd.
1.6 %
Northshore Re II Ltd.
1.6 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer