Enter Preserve A

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år+ 3.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1469.76 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.28 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.47 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
En
Enter Preserve A

Enter Preserve är en fond med hållbar inriktning som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Fonden investerar viss del av kapitalet i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning samt en del i räntebärande värdepapper nominerade i SEK med lägsta kreditbetyg BBB- (”Investment grade”). Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. Minst 30 procent av innehavet är investerat i räntebärande värdepapper. Aktieandelen kan som mest utgöra 70 procent.

ISIN
SE0005624632
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 mars 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustaf Tegell
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2018
Enter Fonder ABBox 7415103 86 Stockholm
+46 8 7905700http://www.enterfonder.se
Lång ränta
49.8 %
Aktier
47.0 %
Kort ränta
3.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 91.6 %
Storbritannien 4.8 %
Euroland 3.6 %

Största branscher

Industri
29.4 %
Sjukvård
15.4 %
Kommunikation
11.7 %
Fastigheter
11.1 %
Teknik
11.0 %
Konsument, stabil
8.6 %
Tele2 AB (publ) 1.47%
5.9 %
FLOATING RATE PERPETUAL RESTRICTED TIER 1 CAPITAL NOTES
5.8 %
Castellum AB
5.0 %
Billerudkorsnas
5.0 %
Fastighets AB Balder
5.0 %
Volvofinans Bank - T2 notes
4.8 %
Scania CV AB 1.12%
4.2 %
Volvo Treasury (Publ) 1.21%
4.2 %
Storebrand 47 FRB
4.1 %
Nordic Entertainment Group AB
3.3 %