Cicero China Index A

Kina
Utveckling 1 år- 9.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
120.05 SEK
Kursförändring en dag
- 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
0.89 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Ci
Cicero China Index A

Cicero China Index är en passivt förvaltad aktiefond med inriktning på (fastlands-) Kina med målet att replikera sitt jämförelseindex (MSCI China H Index NR, HKD). Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i (avser ränteplaceringarna): Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

ISIN
SE0005472040
Kategori
Kina
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 november 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Oscar Sterndahlen
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2017
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Lång ränta
65.5 %
Kort ränta
34.5 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%
20.6 %
Sweden (Kingdom Of) 2.38%
20.3 %
Kommunalbanken AS 2.75%
18.3 %
Kommuninvest I Sverige AB 0.25%
14.5 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
7.4 %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%
4.9 %
United States Treasury Bills
4.8 %