BNP Paribas Germany Mlt-Fac Eq C C

Tyskland
Utveckling 1 år- 6.01 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
258.41 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.75 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.95 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
BN
BNP Paribas Germany Mlt-Fac Eq C C

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i aktier emitterade av tyska företag eller företag som är verksamma i Tyskland.

ISIN
LU0823427611
Kategori
Tyskland
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Laurent Lagarde
Förvaltat fonden sedan
1 november 2017
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aktier
102.5 %

Största regioner

Euroland 100 %

Största branscher

Råvaror
21.3 %
Finans
16.4 %
Sjukvård
14.5 %
Industri
11.3 %
Konsument, cyklisk
10.1 %
Konsument, stabil
8.3 %