Nordea 1 - North American Sm Cp BP SEK

USA, småbolag
Utveckling 1 år- 11.53 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1383.06 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.66 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea 1 - North American Sm Cp BP SEK

Fonden investerar främst i aktier i små nordamerikanska bolag och följer Nordea Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar. Mer specifikt investerar förvaltarna minst 75 % av fondens totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Nordamerika och vars börsvärde vid tiden för köpet är mellan 50 miljoner och 10 miljarder USD. Fondens mål är att ge andelsägare långsiktig värdeutveckling. Inom ramen för en aktiv portföljförvaltning väljer förvaltarteamet ut värdepapper som erbjuder utmärkta tillväxtutsikter och investeringsegenskaper.

ISIN
LU0826405093
Kategori
USA, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 november 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
R. Andrew Beck
Förvaltat fonden sedan
19 juni 2019
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aktier
97.3 %
Kort ränta
2.7 %

Största regioner

USA 97.5 %
Mellanöstern 1.2 %
Storbritannien 0.7 %
Latinamerika 0.5 %

Största branscher

Industri
38.8 %
Teknik
17.3 %
Konsument, stabil
10.2 %
Konsument, cyklisk
8.5 %
Finans
8.3 %
Kommunikation
5.8 %