Lannebo Corporate Bond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 3.58 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
121.94 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.92 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
La
Lannebo Corporate Bond A

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Fonden placerar i finansiella instrument utgivna av emittenter i Norden med tonvikt på Sverige. Den genomsnittliga löptiden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Andelsklass B är utdelande och ger utdelning i januari varje år. Målsättningen är att ge en långsiktig kapitaltillväxt genom en diversifierad portfölj av företagsobligationer. Fonden riktar sig till dig som vill vara investerad i räntemarknaden och är beredd att ta lite mer risk men fortfarande vill ha lägre risk jämfört med en aktieplacering. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

ISIN
SE0004750396
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 september 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karin Haraldsson
Förvaltat fonden sedan
10 september 2012
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Lång ränta
85.5 %
Kort ränta
10.2 %
Övrigt
4.3 %
Castellum AB
3.8 %
Nordea Bank ABP 1.47%
2.7 %
Telia 77 FRN
2.7 %
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
2.6 %
Cibus Nordic Real Estate AB 4.1%
2.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer