Carneo Systematic Alpha A

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år- 1.38 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
128.53 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
-
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
-
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.04 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
60 %
Ca
Carneo Systematic Alpha A

Fonden är en fondandelsfond som investerar i utländska och svenska Hedgefonder. Fondens medel får placeras i fondpapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. De Hedgefonder i vilka Fonden investerar i kan vara exponerade mot noterade och onoterade aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella tillgångar. Vidare kan de Hedgefonder i vilka Fonden investerar utnyttja optioner, terminer, swapavtal, belåning och andra finansiella instrument i sina investeringar och placeringsstrategier. Fonden får även investera i andra fondandelsfonder under förutsättning att deras placeringsinriktning i huvudsak utgörs av Hedgefonder.

ISIN
SE0004356962
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 januari 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Simon Reinius
Förvaltat fonden sedan
31 augusti 2019
CAAM Fund Services ABLästmakargatan 22C, 111 44111 43 Stockholm
+46 8 524 63 660http://www.opm.se
Övrigt
75.3 %
Kort ränta
18.0 %
Lång ränta
6.6 %
SYSTEMATICA ALTERN A
19.9 %
Gsa Trend Usd Shares
10.7 %
Ipm Systematic Mac-F
10.1 %
MontLake Crabel Gemini UCITS EUR FdrAPl
9.6 %
The Winton Fund EUR Tranche C
9.3 %
Quant Tact A Usd Jun
8.8 %
Sv Special Situation
0 %
Ajw Offsh B S1108
0 %
Strata Securit Ltd
0 %