Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 5.66 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
10.22 EUR
Kursförändring en dag
- 1.28 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.44 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Fi
Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR

Målet är att tillhandahålla en realavkastning och kapitaltillväxt. Realavkastning är inkomsten efter justering för inflation. Minst 70 procent investeras i inflationskopplade obligationer emitterade av myndigheter och myndighetsorganisationer i tillväxtländer i hela världen. Investeringar kommer att göras i Latinamerika, Sydostasien, Afrika, Östeuropa (inklusive Ryssland) och Mellanöstern, men begränsas inte till dessa regioner.

ISIN
LU0699195888
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 november 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Steve Ellis
Förvaltat fonden sedan
31 augusti 2016
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
85.2 %
Kort ränta
14.8 %
Secretaria Tesouro Nacional 19.16%
13.3 %
Mexico (United Mexican States) 0%
11.6 %
Israel (State Of) 1.8%
8.0 %
Turkey (Republic of) 6.87%
7.5 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%
6.2 %
Banco Central de Chile 0%
4.8 %
Israel (State Of) 0.75%
4.2 %
Turkey (Republic of) 6.5%
3.8 %
Thailand (Kingdom Of) 1.31%
3.6 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer