Allianz China Strategic Bond A USD

Ränte - RMB obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 6.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-14)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
8.7 USD
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.71 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
70 %
Al
Allianz China Strategic Bond A USD

Fonden investerar i den kinesiska valutan Renminbi (RMB). Den totala durationen i portföljen är max 3 månader. Investeringsstrategin fokuserar på att generera en avkastning baserad på den kinesiska valutans värdestegring.

ISIN
LU0665630819
Kategori
Ränte - RMB obligationer, högrisk
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 oktober 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mark Tay
Förvaltat fonden sedan
18 februari 2019
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
93.3 %
Kort ränta
4.3 %
Övrigt
2.4 %
The Bank Of East Asia Limited 4%
2.5 %
Ronshine China Holdings Limited 11.25%
2.1 %
Zhenro Properties Group Limited 9.15%
2.1 %
Leading Affluence Limited 4.5%
2.1 %
Expand Lead Limited 6.4%
2.0 %
Times China Holdings Limited 6.75%
2.0 %
Fantasia Holdings Group Ltd 10.88%
2.0 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance IV Limited 5.25%
2.0 %
New Metro Global Limited 6.8%
2.0 %
China State Construction Finance (Cayman) III Limited 4%
2.0 %