Man Multi-Strategy Alt DN H SEK Acc

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år- 0.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
106.22 SEK
Kursförändring en dag
- 0.15 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
2.28 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
70 %
Ma
Man Multi-Strategy Alt DN H SEK Acc

Fonden investerar i fonder som följer EU-direktivet 2009/65/EG (med ändringar från tid till annan, ”UCITS-direktivet”) och högst 30 procent av tillgångarna i fonder som inte följer UCITS-direktivet (båda kallade ”målfonder”). Fonden kan även investera i andra delfonder till Man Umbrella SICAV. Målfonderna kommer huvudsakligen att följa alternativa investeringsstrategier från ett brett urval av tillgångsslag och på de globala finansmarknaderna. Fonden kommer att på ett dynamiskt sätt fördela tillgångarna mellan målfonderna med syfte att skapa en spridd och balanserad portfölj från ett brett urval av alternativa investeringsstrategier.

ISIN
LU0620440478
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 oktober 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
David Kingsley
Förvaltat fonden sedan
27 augusti 2013
Man Group PlcRiverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3ADEC4R 3AD London
+44 (0) 20 7144 100https://www.man.com/