INVL Russia TOP20

Ryssland
Utveckling 1 år- 16.88 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
32.41 EUR
Kursförändring en dag
- 1.88 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
1.76 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
15 %
IN
INVL Russia TOP20

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

ISIN
LTIF00000435
Kategori
Ryssland
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 oktober 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan
29 oktober 2010
INVL Asset ManagementGynėjų str. 14LT-01109 Vilnius
8 700 55 959http://www.invl.com
Aktier
94.2 %
Kort ränta
5.8 %

Största regioner

Europa tillväxt 84.4 %
Euroland 7.6 %
Latinamerika 4.2 %
Storbritannien 3.7 %

Största branscher

Finans
21.2 %
Energi
20.3 %
Kommunikation
14.0 %
Konsument, stabil
11.3 %
Råvaror
11.1 %
Fastigheter
8.9 %
Yandex N.V. - Class A Ordinary Shares
4.6 %
Sberbank of Russia
4.6 %
Mail.ru Group Ltd GDR
4.0 %
Magnit PJSC
3.8 %
Mobile TeleSystems PJSC
3.7 %