Catella Nordic L/S Equity R

Hedgefond, lång/kort, övriga
Utveckling 1 år- 22.17 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
99.68 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.72 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.51 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Ca
Catella Nordic L/S Equity R

Catella Nordic Long Short Equity är en fond som fokuserar på att leverera absolut avkastning genom att investera i nordiska företag där förvaltaren strävar efter att konsekvent generera en positiv och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Förvaltarna har möjlighet att ge andelsägarna en positiv avkastning i både upp och nedgående marknader genom att erbjuda en portfölj som visar en korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknaden och en låg eller negativ korrelation i en nedåtgående aktiemarknad. Fonden placerar huvudsakligen i nordiska aktier och fokuserar på att anlaysera enskilda bolag.

ISIN
LU0542987226
Kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 december 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
14 januari 2019
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Kort ränta
61.3 %
Lång ränta
31.4 %
Aktier
7.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 56.9 %
Euroland 43.1 %

Största branscher

Industri
26.5 %
Teknik
24.9 %
Sjukvård
20.0 %
Råvaror
11.0 %
Konsument, cyklisk
10.0 %
Kommunikation
7.5 %